Το πτυχίο Master είναι ο καθιερωμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γερμανία, με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών να διαρκούν κατά κανόνα 1-2 έτη.

Τα δυο πιο διαδεδομένα είδη Master είναι:

 • Master of Arts (M.A.) που αφορά σπουδές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Master of Science (M.Sc.) που αφορά σπουδές Θετικών και Μηχανολογικών Επιστημών

Συνολικά προσφέρονται στα γερμανικά πανεπιστήμια πάνω από 8.500 Masters, εκ των οποίων:

 • περίπου 7.900 σε Πανεπιστήμια, Τεχνικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών
 • περίπου 600 σε Ακαδημίες Καλών Τεχνών, Μουσικά Πανεπιστήμια και Σχολές Κινηματογράφου
 • περίπου 950 αγγλόφωνα

Πληροφορίες για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα γερμανικά πανεπιστήμια μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Hochschulkompass (γερμανική έκδοση)
Higher Education Compass (αγγλική έκδοση)
Study in Germany (γερμανική έκδοση)
Study in Germany (αγγλική έκδοση)
International Degree Programmes

Προϋποθέσεις για την εισαγωγή

Για να ακολουθήσετε μεταπτυχιακές σπουδές, θα πρέπει να έχετε:

 • Πτυχίο (αν εκκρεμεί η ορκωμοσία σας επαρκεί η βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη γραμματεία της σχολής σας)
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας ανάλογα με τη γλώσσα του μεταπτυχιακού προγράμματος (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Μαθαίνω Γερμανικά)
 • Ένα γράμμα για τα κίνητρα επιλογή σας σχετικά με το πρόγραμμα που επιλέξατε (motivation letter)

Ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί:

 • Συγκεκριμένη βαθμολογία στο πτυχίο σας (ενημερωθείτε μέσω των ιστοσελίδων του προγράμματος σπουδών εφόσον απαιτείται)
 • Συστατική/ές επιστολή/ές
 • Πρακτική άσκηση ή/και φάκελος εργασιών
 • Συνέντευξη ή/και εισαγωγικές εξετάσεις
 • Άλλα συνηγορούντα δικαιολογητικά (π.χ. ξένες γλώσσες, επαγγελματική εμπειρία κτλ.)

Σημαντικές διευκρινίσεις:

 • Ενημερωθείτε αναλυτικά για τι απαιτεί το κάθε πανεπιστήμιο και η κάθε σχολή ξεχωριστά για την αίτησή σας από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου ή ενδεχομένως στέλνοντας ένα διευκρινιστικό email στη γραμματεία της σχολής.
 • Δείτε αν το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που σας ενδιαφέρει ανταποκρίνεται ή δέχεται αποφοίτους από το γνωστικό αντικείμενο των προπτυχιακών σας σπουδών.