Βασικές σπουδές

© DAAD/Ausserhofer/Himsel

Το πτυχίο Bachelor (προπτυχιακός τίτλος, 3-4 έτη) είναι ο καθιερωμένος τίτλος σπουδών στη Γερμανία.

Υπάρχουν δύο τύποι πτυχίου Bachelor:

 • Bachelor of Arts (B.A.) που αφορά σπουδές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Bachelor of Science (B.Sc.) που αφορά σπουδές Θετικών και Μηχανολογικών Επιστημών

Συνολικά προσφέρονται πάνω από 9.950 προγράμματα σπουδών Bachelor στα γερμανικά πανεπιστήμια, εκ των οποίων

 • περίπου 9.400 σε Πανεπιστήμια/Τεχνικά Πανεπιστήμια/Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών
 • περίπου 550 σε Ακαδημίες Καλών Τεχνών/Μουσικά Πανεπιστήμια/Σχολές Κινηματογράφου

Ο τίτλος σπουδών Staatsexamen (state examination) προσφέρεται μόνο για συγκεκριμένα τμήματα σπουδών που βρίσκονται υπό κρατική εποπτεία, όπως Νομική, Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική και Χημικοί Τροφίμων. Στους κλάδους αυτούς, αντί του κλασικού «πτυχίου», οι φοιτητές δίνουν κρατικές εξετάσεις και τα πανεπιστήμια απονέμουν κατόπιν τον τίτλο.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης που προσφέρει η Γερμανία είναι το λεγόμενο Duales Studium. Εδώ δίνεται έμφαση στο συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης στα πανεπιστήμια και ταυτόχρονα μίας αμειβόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης σε μία εταιρεία. Οι απόφοιτοι είτε προσλαμβάνονται από την εταιρεία στην οποία ολοκλήρωσαν την επαγγελματική τους εκπαίδευση είτε έχουν γρήγορη πρόσβαση στην ελεύθερη αγορά εργασίας λόγω της εμπειρίας που απέκτησαν.

Πληροφορίες για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από γερμανικά πανεπιστήμια μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες Hochschulkompass και Study in Germany.

Προϋποθέσεις για την εισαγωγή

Για να ακολουθήσετε προπτυχιακές σπουδές, θα πρέπει να έχετε:

 • απολυτήριο λυκείου
 • συμμετάσχει υποχρεωτικά στις πανελλαδικές εξετάσεις με γενικό βαθμό πρόσβασης πάνω από τη βάση (δηλαδή πάνω από 10.000 μόρια)
 • βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Μαθαίνω Γερμανικά)

Σημαντικές διευκρινίσεις:

 • Για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια δεν υπολογίζεται ο βαθμός απολυτηρίου αλλά αποκλειστικά ο βαθμός πρόσβασης, δηλαδή τα μόρια που επιτύχατε στις Πανελλήνιες.
  Αυτή η ρύθμιση αφορά τους απόφοιτους από το 2011 και μετά.
 • Όσον αφορά την επιλογή σχολής, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις σχολές που αντιστοιχούν στα επιστημονικά πεδία της κατεύθυνσης που είχατε στο Λύκειο.

Ειδικές κατηγορίες αποφοίτων:

 • Οι μαθητές των Γερμανικών Σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης εξασφαλίζουν την πρόσβαση τους με δυο τρόπους: είτε με το απολυτήριο λυκείου σε συνδυασμό με πανελλαδικές εξετάσεις, είτε με το απολυτήριο λυκείου σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές ενδοσχολικές εξετάσεις (Ergänzungsprüfung) που οδηγούν στην απόκτηση του Abitur (γερμανικό απολυτήριο)
 • Σε μαθητές του προγράμματος IB (International Baccalaureate) δίνεται επίσης η δυνατότητα πρόσβασης σε σχολές της Γερμανίας υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλέξουν τα απαιτούμενα μαθήματα. Περισσότερες πληροφορίες “εδώ” (στα γερμανικά) ή “εδώ” (στα αγγλικά).
 • Οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) έχουν την εξής δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπάιδευση στη Γερμανία: Εισαγωγή σε ΤΕΙ (Fachhochschule/Hochschule) με συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας (Νεολληνική Γλώσσα και Μαθηματικά Ι) και δύο επαγγελματικά μαθήματα.

 

Αντιστοιχία ελληνικής και γερμανικής βαθμολογίας [PDF 354,46 KB]

 

Δείτε την παρουσίαση για προπτυχιακές σπουδες στη Γερμανία: 2022 03 03 Προπτυχιακές Σπουδές Short Compressed2 [PDF 2,56 MB]

Η Ιατρική στη Γερμανία είναι εξαιρετικά περιζήτητος κλάδος σπουδών. Οι σχολές δέχονται περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με τις θέσεις που διαθέτουν και για τον λόγο αυτό υπόκεινται σε ειδικό κανονισμό για περιορισμό του αριθμού εισακτέων (Numerus Clausus) μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής. Ως πολίτες της Ε.Ε. οι αιτούντες από την Ελλάδα ανταγωνίζονται για τις θέσεις αυτές με τους Γερμανούς καθώς και με τους υπόλοιπους υποψήφιους από όλη την Ε.Ε.

Οι σπουδές Ιατρικής στη Γερμανία διαρκούν κατά κύριο λόγο 12-13 εξάμηνα και οδηγούν στα λεγόμενα Staatsexamen, δηλαδή κρατικές εξετάσεις.

Οι αιτήσεις για σχολές Ιατρικής υποβάλλονται μέσω της υπηρεσίας Hochschulstart. Μόνο υποψήφιοι φοιτητές με πολύ καλές επιδόσεις και επιπλέον πολύ καλές γνώσεις της Γερμανικής σε επίπεδο TestDaF 4, C2, DSH ή ΚΜΚ II έχουν πιθανότητες να εξασφαλίσουν θέση σε μια από τις σχολές Ιατρικής.

Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών στον κλάδο αυτό δεν υπάρχουν.

Οι αιτούντες οφείλουν να έχουν επιλέξει τη θετική κατεύθυνση και να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας δεν υπολογίζεται ο βαθμός του απολυτηρίου, αλλά ο μέσος όρος που έχει επιτύχει ο υποψήφιος στις Πανελλαδικές εξετάσεις (μόρια).

Περισσότερα

Οι σπουδές Νομικής διαρκούν κατά κανόνα 9 εξάμηνα και χωρίζονται σε βασικό κύκλο σπουδών (Grundstudium) και σε κύκλο κατεύθυνσης (Hauptstudium). Στον βασικό κύκλο σπουδών, ο οποίος διαρκεί συνήθως 4 εξάμηνα, διδάσκονται οι βασικές αρχές των διαφόρων κλάδων του δικαίου, ενώ στον κύκλο κατεύθυνσης ακολουθεί η εξειδίκευση που ο φοιτητής επιλέγει ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Οι τομείς εξειδίκευσης διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και θα μπορούσαν να αποτελέσουν κριτήριο επιλογής της Νομικής σχολής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι υποχρεωτική η ολοκλήρωση μιας τρίμηνης πρακτικής άσκησης, η οποία γίνεται μεταξύ των εξαμήνων.

Στον κύκλο κατεύθυνσης γίνονται δεκτοί μόνο εκείνοι οι φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον βασικό κύκλο σπουδών συμμετέχοντας σε υποχρεωτικές εξετάσεις και εργασίες. Ο αριθμός των εξετάσεων και εργασιών, που πρέπει να συμμετέχει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών ποικίλει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Στο Πρόγραμμα Σπουδών (Studienordnung), το οποίο είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες των σχολών, αναφέρονται αναλυτικά οι εξετάσεις καθώς και o αριθμός που δύναται να επαναλάβει κάποιος μία εξέταση για την απόκτηση του πτυχίου.

Ο κύκλος κατεύθυνσης ολοκληρώνεται με την 1. Juristische Prüfung (1η Νομική Εξέταση) που αντιστοιχεί σε πτυχίο Νομικής για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η συγκεκριμένη εξέταση διεξάγεται κατά 30% με τη συμμετοχή του πανεπιστημίου και κατά 70% με τη συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης του εκάστοτε κρατιδίου και των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτή την εξέταση συνεπάγεται ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για να εργαστεί όμως κάποιος ως δικηγόρος στη Γερμανία είναι υποχρεωτική μία διετής άσκηση (Referendariat) και η συμμετοχή σε κρατικές εξετάσεις (2. Juristische Staatsprüfung) για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Volljurist). Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης των Νομικών διαρκεί στη Γερμανία το λιγότερο 13 εξάμηνα.

Όσοι ενδιαφέρονται για την άσκηση επαγγέλματος αποκλειστικά στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα μετά το πέρας της 1ης Νομικής Εξέτασης – και αφού εκπληρώσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αναγνώριση και ισοτιμία του πτυχίου τους μέσω Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. – να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και να δώσουν εξετάσεις στο δικηγορικό σύλλογο για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι αιτούντες οφείλουν να έχουν επιλέξει τη θεωρητική κατεύθυνση και να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας βασική προϋπόθεση είναι ο Μ.Ο. του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης των Πανελλαδικών εξετάσεων (πάνω από 10.000 μόρια) και όχι του Απολυτηρίου. Μόνο υποψήφιοι με πολύ καλές γνώσεις της Γερμανικής σε επίπεδο TestDaF 4, C2, DSH ή ΚΜΚ ΙΙ έχουν πιθανότητες να εξασφαλίσουν θέση σε μία από τις σχολές Νομικής. Για το αν πρέπει να προσκομίσετε το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας κατά την αίτησή σας ή κατά την εγγραφή σας, οφείλετε να ενημερωθείτε από το εκάστοτε πανεπιστήμιο της επιλογής σας.

Περισσότερα:

Διαφημίσεις γερμανικών πανεπιστημίων

International Bachelor´s Programmes at Fulda University of Applied Sci...

Bachelor’s programmes in Engineering and Technology, Business or Health with a focus on practice-oriented learning fully or partially taught in English!

Περισσότερα

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Περισσότερα

Brighten your future with a Master’s in Optics & Photonics at KSOP in ...

Brighten your future with a Master’s in Optics & Photonics at KSOP in Karlsruhe, Germany. 2-year M.Sc. program taught in English. Graduates excel in Ph.D. studies or industry. Apply by September 30...

Περισσότερα

Discover the top-ranked International Graduate Programs at RPTU Univer...

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau. Application Deadline: Apr 30 & Oct 31

Περισσότερα

Fulda University introduces new English-taught Master´s programme “Dat...

In addition to the already very successful English-taught Master´s programme “Global Software Development” you can soon join “Data Science” and shape the future of the world.

Περισσότερα

„Advanced Quantum Physics“ International Master’s program at RPTU in K...

Discover modern science on atomic & sub-atomic scales at one of the leading German research departments and learn from award-winning teachers.

Περισσότερα

M.A. International Security Management in Berlin/Germany

An interdisciplinary course in security-related disciplines such as Legal, Social and Political Sciences, Economics and Crisis, Risk and Catastrophe Management.

Περισσότερα
1/7

Επικοινωνία

 • DAAD Ελλάδος

  Ομήρου 14-16 10672 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-36 08 171 (Καθημερινά 9-11, Τρίτη & Πέμπτη επίσης 13-15); Προσωπική Ενημέρωση κάθε Τετάρτη 9-12 και 13-15 στο Goethe Institut Athen
  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info.athen@daad.de