Όποιος διεκδικεί μία θέση σε ένα πανεπιστήμιο της Γερμανίας πρέπει να προσέξει ορισμένα πράγματα.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι υποβολής αιτήσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

  1. Απευθείας προς το πανεπιστήμιο
  2. μέσω της υπηρεσίας uni-assist
  3. μέσω της υπηρεσίας hochschulstart

Η επιλογή του τρόπου υποβολής αιτήσεων αποφασίζεται από το ίδιο το πανεπιστήμιο και όχι από τον υποψήφιο. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων για τον εκάστοτε τρόπο υποβολής.

Οι αιτήσεις για προπτυχιακές σπουδές γίνονται δεκτές κατά κανόνα για το χειμερινό εξάμηνο έως 15 Ιουλίου και το εαρινό εξάμηνο έως 15 Ιανουαρίου. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σπουδές σε κλάδους όπως Καλών Τεχνών και Μουσικής διαφέρει, μιας και οι ενδιαφερόμενοι συχνά πρέπει να αποστείλουν ένα πορτφόλιο (φάκελο εργασιών) ή/και να λάβουν μέρος σε εισαγωγικές εξετάσεις.

Για τις μεταπτυχιακές σπουδές δεν υπάρχει ενιαία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Οι συνήθεις ημερομηνίες είναι η 31η Μαΐου ή η 15η Ιουλίου για το χειμερινό εξάμηνο και η 15η Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο.

Αιτήσεις απευθείας προς το πανεπιστήμιο

Οι αιτήσεις υποβάλλονται συνήθως σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των ιστοσελίδων των πανεπιστημίων και κατόπιν σε πολλές περιπτώσεις ταχυδρομούνται συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων για την ακριβή διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αιτήσεις μέσω uni-assist

Περισσότερα από 130 τριτοβάθμια ιδρύματα έχουν αναθέσει το έργο του ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποιητικών των φοιτητών στην υπηρεσία uni-assist. Ή συγκεκριμένη υπηρεσία ζητά να δημιουργήσετε λογαριασμό και ακολουθεί η υποβολή της αίτησής σας και η αποστολή των δικαιολογητικών. Το κόστος ανέρχεται για την πρώτη αίτηση στα 75 ευρώ και για κάθε επιπλέον αίτηση στο ίδιο εξάμηνο στα 15 ευρώ.

Αιτήσεις μέσω hochschulstart

Οι αιτήσεις για σπουδές στους κλάδους της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας Hochschulstart. Πέραν των συγκεκριμένων σχολών, η Hochschulstart αναλαμβάνει και τις αιτήσεις κάποιων μεμονωμένων πανεπιστημίων. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου της επιλογής σας για να δείτε εάν συνεργάζεται με την υπηρεσία Hochschulstart.