Οι φοιτητές από το εξωτερικό με υπηκοότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά χρειάζονται βίζα για την παραμονή τους στη Γερμανία, το οποίο εξαρτάται από τη χώρα προέλευσής του και τη διάρκεια της παραμονής στη Γερμανία.

Πολλοί είναι οι ενδιαφερόμενοι στην Ελλάδα των οποίων η χώρα καταγωγής δεν συγκαταλέγεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο ή πανεπιστήμιο και σκοπεύουν να σπουδάσουν σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο στη Γερμανία.

Τα γερμανικά πανεπιστήμια σε αυτήν την περίπτωση αποδέχονται ή όχι τους υποψήφιους φοιτητές με τα ίδια ακριβώς κριτήρια που θα αποδεχθούν ή θα απορρίψουν έναν υποψήφιο από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις, να έχουν επιτύχει πάνω από 10.000 μόρια και να πληρούν τις γλωσσικές προϋποθέσεις. Για μεταπτυχιακές σπουδές απαιτείται συμπληρωματική το πτυχίο ή η αναλυτική βαθμολογία.

Εκεί που υπάρχει σημαντική διαφορά είναι στην άδεια παραμονής και συγκεκριμένα στη σπουδαστική βίζα. Σε αυτή τη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει στην Γερμανική Πρεσβεία και να ενημερωθεί σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία έκδοσης της σπουδαστικής βίζας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά κατευθείαν από την Πρεσβεία:

Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Καραολή & Δημητρίου 3
106 75 Κολωνάκι
Αθήνα

Τηλ.: 0030 / 210 – 72 85 111
Φαξ : 0030 / 210 – 72 85 335

H Πρεσβεία είναι ανοιχτή για το κοινό από Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 με 12:00, ενώ υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης προγραμματισμένων ραντεβού από τις 08:00. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση visaathe.diplo.de δηλώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Το όνομά σας
  • Τα ονόματα και τον αριθμό των μελών της οικογένειας που ταξιδεύουν μαζί σας
  • Την υπηκοότητά σας
  • Τον σκοπό διαμονής σας (οικογενειακή επανένωση προσφύγων/σπουδές/εργασία)
  • Εάν είστε πρόσφυγας: Ημερομηνία καταχώρησής στην Ελλάδα