Η Γερμανία διαθέτει πληθώρα ερευνητικών φορέων: ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εξωπανεπιστημιακοί φορείς, επιχειρήσεις, κρατικά ιδρύματα και ιδρύματα των εκάστοτε κρατιδίων. Συνολικά υπάρχουν περίπου 800 κρατικώς χρηματοδοτούμενα ερευνητικά ιδρύματα καθώς και κέντρα έρευνας και ανάπτυξης τα οποία λειτουργούν υπό την αιγίδα βιομηχανικών ομίλων.

Παρακάτω θα βρείτε μία συνοπτική λίστα των μεγαλύτερων ερευνητικών φορέων στη Γερμανία καθώς και χρήσιμους συνδέσμους για τα εκάστοτε επιχορηγούμενα προγράμματα και τον τρόπο επικοινωνίας με τους φορείς αυτούς.

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών

Η DFG είναι ένα αυτοδιοικούμενο ίδρυμα επιστημών με σκοπό την προώθηση της έρευνας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στους δημόσια χρηματοδοτούμενους ερευνητικούς φορείς της Γερμανίας. Υπηρετεί όλους τους κλάδους των επιστημών και επιχορηγεί οικονομικά ερευνητικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες.
Δείτε εδώ όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα της DFG.

Alexander von Humboldt Stiftung (AvH) - Ίδρυμα Αλεξάντερ φον Χούμπολτ

Υποτροφίες έρευνας για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές (Postdoc) σπουδές.

Το Ίδρυμα Αλεξάντερ φον Χούμπολτ είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με σκοπό την προώθηση της διεθνής ερευνητικής συνεργασίας. Προσφέρει σε μη Γερμανούς επιστήμονες με υψηλά προσόντα την δυνατότητα μακράς παραμονής στη Γερμανία για την πραγματοποίηση ερευνητικού έργου και υποστηρίζει τις επιστημονικές και πολιτιστικές επαφές που προκύπτουν από αυτό.

Δείτε εδώ όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα της Alexander von Humboldt Stiftung

Max-Planck-Gesellschaft (MPG) - Εταιρεία Μαξ Πλανκ

H Εταιρεία Μαξ Πλανκ είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός ερευνητικός φορέας, χρηματοδοτούμενος κυρίως από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατίδια της Γερμανίας. Τα 82 ινστιτούτα που ανήκουν σ’ αυτό διεξάγουν βασική έρευνα στους τομείς των φυσικών, βιολογικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, δίνοντας έμφαση στο κοινό όφελος και ασχολούνται κυρίως με νέες, ιδιαίτερα καινοτόμες ερευνητικές κατευθύνσεις. Η Εταιρεία Μαξ Πλανκ είναι ο μεγαλύτερος ερευνητικός φορέας στην Ευρώπη και έχει ισχυρή φήμη ως ένας από τους κορυφαίους του κόσμου. Οι Διεθνείς Ερευνητικές Σχολές Μαξ Πλανκ (International Max Planck Research Schools) προσφέρουν θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες με υψηλά προσόντα σε στενή συνεργασία με πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Δείτε εδώ όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα της Εταιρίας Μαξ Πλανκ καθώς και ένα βίντεο με οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διδακτορικό.

Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) - Εταιρία Χέλμχολτς

Η Εταιρία Χέλμχολτς συγκαταλέγεται, με τον υψηλό προϋπολογισμό της και τα 18 ερευνητικά της κέντρα, στους μεγαλύτερους επιστημονικούς φορείς της Γερμανίας. Οι 34.000 συνεργάτες/τιδες της Εταιρίας Χέλμχολτς επιτυγχάνουν υψηλά επιστημονικά επιτεύγματα σε ερευνητικούς τομείς όπως ενέργεια, η γη και το περιβάλλον, η υγεία, οι νέες τεχνολογίες, οι συγκοινωνίες και το διάστημα.

Δείτε εδώ όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα της Helmholtz-Gemeinschaft

Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) - Εταιρία Φράουνχοφερ

Υποτροφίες έρευνας για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικές σπουδές

Η Εταιρία Φράουνχοφερ διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα σε άμεση σχέση με τον κλάδο των επιχειρήσεων και πάντα για το κοινό όφελος. Εταίροι στο έργο της Fraunhofer-Gesellschaft είναι η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και άλλοι δημόσιοι φορείς. Σε ολόκληρη τη Γερμανία λειτουργούν σήμερα σχεδόν 80 ερευνητικά κέντρα σε περισσότερα από 40 σημεία. Οι στόχοι της Εταιρίας Φράουνχοφερ υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Leibniz Gemeinschaft - Εταιρία Λάιπνιτς

Η Επιστημονική Εταιρία Leibniz είναι ερευνητικός φορέας αποτελούμενος από 89 ανεξάρτητα ερευνητικά ιδρύματα σε όλη τη Γερμανία με ενδιαφέρον στις φυσικές επιστήμες, τη μηχανική, τις περιβαλλοντολογικές επιστήμες, τις επιχειρήσεις, το διάστημα, τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Οι υπηρεσίες τους βασίζονται στην έρευνα. Τα Ινστιτούτα Leibniz απασχολούν 17.200 άτομα, εκ των οποίων 8.200 επιστήμονες και ο συνολικός προϋπολογισμός του Ινστιτούτου ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ.