Inhalt

Προστασία προσωπικών δεδομένων

www.daad.gr

Ως Εγγεγραμμένο Σωματείο Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD, εφεξής «εμείς» ή «DAAD») χαιρόμαστε για την επίσκεψή σας στη σελίδα μας καθώς και για το ενδιαφέρον σας για τον οργανισμό μας και τα προγράμματα στήριξης που προσφέρουμε. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για εμάς και αντιμετωπίζουμε σοβαρά την εμπιστευτική τους φύση. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια των νομικών διατάξεων που προβλέπονται στο δίκαιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»). Με την παρούσα πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων θέλουμε να σας πληροφορήσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και για τα δικαιώματά σας στα πλαίσια της χρήσης της ιστοσελίδας μας.

1. Υπεύθυνος για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι:

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Deutschland
Τηλ: +49 228 882-0
E-Mail: datenschutzdaad.de

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2. Αντικείμενο της προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αντικείμενο της προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα σαφώς προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (λεγόμενοι «ενδιαφερόμενοι»). Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ονόματα, ταχυδρομικές διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων και τηλέφωνα καθώς και πληροφορίες που δημιουργούνται αναγκαστικά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, όπως για παράδειγμα οι πληροφορίες για την αρχή, το τέλος και το εύρος της χρήσης της.

3. Είδος, εύρος, σκοποί και νομικό πλαίσιο της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Παρακάτω θα βρείτε μία επισκόπηση του είδους, εύρους, των σκοπών και του νομικού πλαισίου που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στη σελίδα μας.

3.1 Δεδομένα κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μέσω της συσκευής σας συλλέγονται τα παρακάτω στοιχεία:

 • ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,
 • διάρκεια παραμονής στη σελίδα,
 • χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα,
 • όγκος των απεσταλμένων δεδομένων,
 • είδος δραστηριότητας,
 • διεύθυνση IP,
 • όνομα τομέα (domain).

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 υποσημείωση f) του ΓΚΠΔ σχετικά με την παροχή μίας υπηρεσίας, την εξασφάλιση της τεχνικής λειτουργίας καθώς και τον εντοπισμό και την εξάλειψη σφαλμάτων. Παράλληλα είναι σημαντικό για εμάς να καταστήσουμε δυνατή τη χρήση και την τεχνική λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας. Κατά την πρόσβαση στη σελίδα μας, τα στοιχεία αυτά συλλέγονται αυτόματα. Χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η χρήση των υπηρεσιών μας. Η διαγραφή των στοιχείων γίνεται συνήθως μετά από 7 ημέρες, εκτός και αν κρίνουμε πως τα χρειαζόμαστε περισσότερο για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή διαγράφουμε τα στοιχεία αμέσως μετά το πέρας της περιόδου αναγκαστικής παράτασης.

3.2 Social Plugins

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί λεγόμενα «social plugins» για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Google+ και Twitter, τα οποία ανήκουν αντίστοιχα στην Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Η.Π.Α., την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α. και την Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Η.Π.Α. Με τους τρεις συνδέσμους για την κοινοποίηση περιεχομένου στο Facebook, Google+ και το Twitter μπορείτε να προωθήσετε τις σελίδες μας εύκολα και γρήγορα στους φίλους σας με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Στην ιστοσελίδα μας ισχύει η λεγόμενη λύση shariff: κατά την πρόσβασή σας στη σελίδα μας δεν κοινοποιούνται αυτόματα οποιαδήποτε στοιχεία στα κοινωνικά δίκτυα.

Αφού κάνετε κλικ σε ένα από τα εικονίδια για την κοινοποίηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρόγραμμα πλοήγησής σας δημιουργεί μία άμεση σύνδεση με τον διακομιστή του αντίστοιχου μέσου δικτύωσης. Δεν έχουμε καμία επιρροή στο εύρος των δεδομένων που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο από τους παρόχους των κοινωνικών δικτύων. Οι πάροχοι αυτοί συλλέγουν την πληροφορία ότι εσείς εισήλθατε στην ιστοσελίδα μας. Εάν παράλληλα είστε συνδεδεμένος σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα, τότε ο πάροχος μπορεί να αντιστοιχήσει τις όποιες ενέργειες στα κοινωνικά δίκτυα με το λογαριασμό σας. Εάν αλληλεπιδράσετε με τα social plugins περαιτέρω, όπως π.χ. κάνοντας κλικ στο Like ή στην κοινοποίηση, τότε το κοινωνικό δίκτυο συλλέγει την αντίστοιχη πληροφορία. Ακόμα και εάν δεν είστε μέλος ενός από τα αναφερθέντα κοινωνικά δίκτυα υπάρχει η πιθανότητα τα δίκτυα αυτά να συλλέξουν και ενδεχομένως να αποθηκεύσουν την διεύθυνση IP σας μέσω του social plugin. Για περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και το εύρος της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων σας μέσω Facebook, Google και Twitter καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου:

www.facebook.com/policy.php
www.google.de/intl/de/policies/privacy/
www.twitter.com/privacy
www.whatsapp.com/legal/

Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγονται δεδομένα για εσάς από τα προαναφερθέντα κοινωνικά δίκτυα μέσω της ιστοσελίδας μας, μην κάνετε κλικ στους αντίστοιχους συνδέσμους μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός αυτού, μπορείτε να μπλοκάρετε τα social plugins με τη βοήθεια επεκτάσεων (add-ons) στον πλοηγό που χρησιμοποιείτε.

3.3 Google Analytics

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα cookies (βλ. ενότητα 5), δηλαδή αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης σας στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τα cookies σχετικά με τη χρήση σας στην ιστοσελίδα αποστέλλονται συνήθως σε έναν server της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η ανωνυμία IP σε αυτό τον ιστότοπο, η Google θα συντομεύσει τη διεύθυνση IP σας πριν την αποστολή ανάμεσα σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή σε άλλα συμβεβλημένα κράτη πέρα από τον οικονομικό χώρο της Ευρώπης σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποστέλλεται ολόκληρη η διεύθυνση IP στον Google server στις Η.Π.Α. και συντομεύεται εκεί. Εκ μέρους του παρόχου αυτής της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει την πληροφορία για να εκτιμήσει τη χρήση σας στην ιστοσελίδα, να δημιουργήσει αναφορές για τις ενέργειες στην ιστοσελίδα και για να προσφέρει περαιτέρω υπηρεσίες για τον πάροχο της ιστοσελίδας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταφέρεται από τον πλοηγό σας στα πλαίσια της Google Analytics δεν θα συναθροιστεί με άλλα στοιχεία από την Google.

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics με την επέκταση «_anonymizeIp()». Μέσω αυτής, οι διευθύνσεις IP υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία σε συντομευμένη μορφή, ούτως ώστε να αποκλείεται η αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Στην περίπτωση που τα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς είναι προσωπικά, θα αποκλείονται αμέσως και τα προσωπικά δεδομένα θα διαγράφονται άμεσα.

Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με τις στατιστικές που δημιουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση να βελτιώνουμε την παρουσία μας και να κάνουμε τη χρήση της σελίδας μας πιο ενδιαφέρουσα για τους χρήστες. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στις Η.Π.Α., η Google συμμορφώνεται με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής Ευρώπης-Αμερικής, (EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Η νομική βάση για τη χρήση της Google Analytics είναι το Άρθρο 6, παρ. 1 υποσημείωση a) του ΓΚΠΔ, δηλαδή η συγκατάθεση. Δεδομένα σε επίπεδο χρήστη και γεγονότος που συνδέονται με cookies, ταυτότητες χρηστών (π.χ. usernames) και διαφημίσεις ταυτότητας θα διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 μήνες. Η διαγραφή δεδομένων των οποίων η προθεσμία αποθήκευσης έχει παρέλθει γίνεται αυτόματα μία φορά το μήνα.

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookie προσαρμόζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις των cookie. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στην πλήρη έκτασή τους.

Πατόντας εδώ, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookie: Αλλαγή των ρυθμίσεων cookie

Περισσότερες πληροφορίες για την Google καθώς και τη χρήση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να λάβετε στις παρακάτω διευθύνσεις:

3.4 Χάρτες

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Maps, μία υπηρεσία χαρτών της Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α. («Google»). Όταν επισκέπτεστε μία σελίδα η οποία περιέχει χάρτες από την Google Maps, ο πλοηγός σας δημιουργεί μία άμεση σύνδεση με τους server της Google. Το περιεχόμενο των χαρτών μεταφέρεται κατευθείαν από την Google στον πλοηγό σας και συνδέεται από τον πλοηγό στη σελίδα μέσω του λεγόμενου iFrame. Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγονται, επεξεργάζονται ή να χρησιμοποιούνται από την Google δεδομένα για εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας κατά αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το JavaScript στις ρυθμίσεις του πλοηγού σας. Στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε τους χάρτες. Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html.

4. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Οι ιστοσελίδες καθώς και οι υπηρεσίες άλλων παρόχων, στους οποίους προσφέρουμε άμεση πρόσβαση μέσω συνδέσμων στην ιστοσελίδα μας, σχεδιάζονται και παρέχονται από τρίτους. Δεν έχουμε καμία επιρροή στο σχεδιασμό, το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες αυτών των εξωτερικών υπηρεσιών. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη πως άλλοι δικτυακοί τόποι για τους οποίους υπάρχουν σύνδεσμοι στη σελίδα μας ενδέχεται να εγκαθιστούν δικά τους cookies στη συσκευή σας και να συλλέγουν έτσι προσωπικά δεδομένα. Σε κάτι τέτοιο δεν έχουμε καμία επιρροή. Παρακαλούμε πληροφορηθείτε σχετικά από τους ίδιους τους παρόχους των εν λόγω εξωτερικών δικτυακών τόπων.

5. Cookies

Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε πλήρη λειτουργικότητα και εύκολη χρήση της σελίδας μας αλλά και για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας με τη βοήθεια του πλοηγού που χρησιμοποιείτε.

Πατόντας εδώ, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookie: Αλλαγή των ρυθμίσεων cookie

Κατηγορίες cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για διαφορετικούς σκοπούς και με διαφορετικές λειτουργίες. Στα πλαίσια αυτά λαμβάνουμε υπόψη εάν το cookie είναι απαραίτητο από τεχνική άποψη (τεχνική αναγκαιότητα), για πόσο καιρό θα αποθηκευτεί και χρησιμοποιηθεί (διάρκεια αποθήκευσης) και εάν το cookie εγκαταστάθηκε μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω τρίτων και συγκεκριμένα από ποιον πάροχο.

Τεχνική αναγκαιότητα – νομικό πλαίσιο

Τεχνικώς απαραίτητα cookies: Ορισμένα cookies χρησιμοποιούνται επειδή είναι απαραίτητα ώστε να λειτουργεί επαρκώς η σελίδα μας και οι επιμέρους λειτουργίες της. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται αυτόματα κατά την πρόσβαση στη σελίδα μας ή κατά μία συγκεκριμένη ενέργεια, εκτός αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις στον πλοηγό σας έτσι ώστε να μην αποθηκεύονται cookies. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τα εν λόγω cookies συλλέγονται σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 υποσημείωση f) του ΓΚΠΔ.

Τεχνικώς μη απαραίτητα cookies: Παράλληλα χρησιμοποιούνται και cookies που δεν είναι απαραίτητα από τεχνική άποψη, ωστόσο βελτιώνουν για παράδειγμα την άνεση χρήσης και τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή επιτρέπουν την αποθήκευση ορισμένων ρυθμίσεών σας. Εκτός αυτού χρησιμοποιούμε τεχνικώς μη απαραίτητα cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες για τη συχνότητα της χρήσης ορισμένων ενοτήτων της σελίδας μας έτσι ώστε να μπορούμε στο μέλλον να τις εναρμονίζουμε με τις ανάγκες σας. Δεν αποθηκεύουμε τεχνικώς μη απαραίτητα cookies εάν δεν πατήσετε το αντίστοιχο πεδίο επιβεβαιώνοντας ότι έχετε λάβει υπ’ όψη την πολιτική μας σχετικά με τα cookies και συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τα συγκεκριμένα cookies τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 υποσημείωση a) του ΓΚΠΔ.

Διάρκεια αποθήκευσης

Cookies συνεδρίας: Τα περισσότερα cookies απαιτούνται για τη διάρκεια της πρόσβασης στις υπηρεσίες μας ή τη διάρκεια της συνεδρίας σας και κατόπιν διαγράφονται/χάνουν την ισχύ τους αφού φύγετε από τη σελίδα μας ή αφού τελειώσει η συνεδρία σας (λεγόμενα «cookies συνεδρίας» ή session cookies). Τα cookies συνεδρίας χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για να διατηρούνται ορισμένες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας.

Μόνιμα cookies: Μόνο μεμονωμένα cookies αποθηκεύονται για μεγαλύτερο διάστημα, για παράδειγμα για να σας αναγνωρίζουμε ξανά ως χρήστη σε περίπτωση μελλοντικής πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας και για να μπορείτε να κάνετε χρήση αποθηκευμένων ρυθμίσεων. Έτσι μπορείτε για παράδειγμα είτε να έχετε πρόσβαση στη σελίδα μας πιο άνετα ή γρήγορα είτε να μην χρειάζεται να αλλάξετε ξανά ορισμένες ρυθμίσεις, όπως π.χ. ρυθμίσεις γλώσσας. Τα μόνιμα cookies (permanent cookies) διαγράφονται αυτόματα μετά το πέρας μιας ορισμένης χρονικής περιόδου αφού επισκεφθείτε τη σελίδα ή το όνομα τομέα (domain) που θέτει του αντίστοιχου cookie.

Πάροχοι cookies

Cookies τρίτων: Τα λεγόμενα «cookies τρίτων» θέτονται και χρησιμοποιούνται από άλλους φορείς ή σελίδες, για παράδειγμα από παρόχους εργαλείων ηλεκτρονικής αναζήτησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία ηλεκτρονικής αναζήτησης και τον καθορισμό της εμβέλειας μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια της παρούσας πολιτικής. Επίσης, οι εξωτερικοί πάροχοι μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιούν cookies για την προβολή διαφημίσεων ή για να εντάξουν περιεχόμενο κοινωνικών δικτύων στη σελίδα όπως π.χ. social plugins.

Διαγραφή και ένσταση στη χρήση cookies

Η αποδοχή cookies κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας δεν είναι απαραίτητη. Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύονται cookies στη συσκευή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σχετική επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του πλοηγού σας. Στις ρυθμίσεις αυτές μπορείτε επίσης να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί. Εάν δεν αποδεχθείτε καθόλου cookies, αυτό μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει λειτουργικές δυσκολίες κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.

Συγκεκριμένα αποθηκεύονται κατά την πρόσβαση στη σελίδα μας τα εξής cookies:

Όνομα του cookie Τεχνική αναγκαιότητα Διάρκεια αποθήκευσης Πάροχος cookies Σκοπός χρήσης και συμφέρον
PHPSESSID Ναι Cookie συνεδρίας (τέλος της χρήσης) DAAD Το cookie αυτό είναι απαραίτητο για την ταυτοποίηση του χρήστη στις διάφορες βάσεις δεδομένων και για τη χρήση σε στοιχεία τύπου symfony (π.χ. φόρμες επικοινωνίας).
daad_cookie_consent Ναι Μόνιμο cookie (1 χρόνος) DAAD Αυτό το cookie αποθηκεύει τις ρυθμίσεις cookie και αποτρέπει την εμφάνιση της σημείωσης σχετικά με τη χρήση του cookie κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.
_ga Όχι Μόνιμο cookie (2 χρόνια) Google LLC Το cookie αυτό χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό χρηστών στην Google Analytics.
_gat Όχι Μόνιμο cookie (1 λεπτό) Google LLC Το cookie αυτό χρησιμοποιείται για να περιορίζεται ο αριθμός των αιτημάτων στην Google Analytics.
_gid Όχι Μόνιμο cookie (24 ώρες) Google LLC Το cookie αυτό χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό χρηστών στην Google Analytics.

6. Παραλήπτες προσωπικών δεδομένων

Εσωτερικοί παραλήπτες: Εντός της DAAD, πρόσβαση έχουν μόνο ορισμένα πρόσωπα καθώς αυτό απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς της παρ. 3.

Εξωτερικοί παραλήπτες: Τα προσωπικά σας δεδομένα προωθούνται σε εξωτερικούς παραλήπτες εκτός της DAAD μόνο εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διεκπεραίωση ή την επεξεργασία της αίτησής σας, εάν υπάρχει μία διαφορετική νομική άδεια ή εάν εσείς έχετε συμφωνήσει με αυτό.

Οι εξωτερικοί παραλήπτες μπορούν να περιλαμβάνουν:

α) επεξεργαστές εντολών

Εξωτερικοί πάροχοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ορισμένες υπηρεσίες, όπως π.χ. στον τομέα των τεχνικών υποδομών και της συντήρησης των υπηρεσιών της DAAD ή της παροχής του περιεχομένου. Οι εν λόγω επεξεργαστές εντολών επιλέγονται με προσοχή από εμάς και ελέγχονται τακτικά ώστε να εγγυάται η ασφάλεια της ιδιωτικής σας σφαίρας. Η χρήση των δεδομένων επιτρέπεται στους παρόχους μόνο στα πλαίσια των σκοπών που έχουμε θέσει.

β) κρατικούς φορείς

υπηρεσίες και κρατικοί φορείς, όπως π.χ. εισαγγελικές αρχές, δικαστήρια ή φορολογικές αρχές στις οποίες υποχρεούμαστε να μεταδώσουμε προσωπικά δεδομένα για νομικώς υποχρεωτικούς λόγους.

γ) ιδιωτικούς φορείς

Συνεργαζόμενοι εταίροι ή πρόσωπα στα οποία μεταδίδονται δεδομένα είτε με βάση προηγούμενης άδειας είτε λόγω υποχρεωτικής αναγκαιότητας.

7. Επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες

Ενδέχεται τα δεδομένα να μεταφέρονται σε φορείς των οποίων η έδρα ή ο τόπος επεξεργασίας δεδομένων δεν βρίσκεται σε χώρα που ανήκει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μία εκ των άλλων χωρών της σύμβασης εκτός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Στην περίπτωση αυτή διαβεβαιώνουμε πριν την μετάδοση των δεδομένων ότι – εκτός από νομικώς επιτρεπόμενες εξαιρέσεις – ο παραλήπτης διαθέτει την άδειά σας και το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (για παράδειγμα μέσω μιας απόφασης καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω κατάλληλων εγγυήσεων όπως μια αυτοπιστοποίηση του παραλήπτη για το πλαίσιο μεταφοράς δεδομένων «EU-US Privacy Shield» ή τη σύμβαση των λεγόμενων τυποποιημένων ρητρών σύβασης της Ε.Ε. με τον παραλήπτη). Στην παρ. 1 της παρούσας πολιτικής μπορείτε να βρείτε μία επισκόπηση των παραληπτών σε τρίτες χώρες καθώς και ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων και συμφωνημένων διατάξεων για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας δεδομένων.

8. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το κεφάλαιο για την επεξεργασία των δεδομένων. Εκτός αυτού ισχύει ότι αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε μόνο για τη χρονική διάρκεια η οποία απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων μας είτε – σε περίπτωση άδειας εκ μέρους σας – μέχρι να αποσύρετε την άδεια. Στην περίπτωση απόσυρσης της άδειας διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν η συνέχιση της επεξεργασίας τους επιτρέπεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Επιπλέον, διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτό απαιτείται για νομικούς λόγους.

9. Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

Ως πρόσωπα που υπόκεινται στην επεξεργασία δεδομένων έχετε πολλά δικαιώματα. Συγκεκριμένα:

Δικαίωμα πληροφόρησης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς πληροφορίες για τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει σχετικά με εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής: Μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς τη διόρθωση λανθασμένων δεδομένων και – εφόσον πληρούνται οι σχετικές νομικές προϋποθέσεις – τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε – εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις – να απαιτήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Δικαίωμα μετάδοσης δεδομένων: Σε περίπτωση που μας έχετε προσφέρει δεδομένα με βάση κάποια σύμβαση ή άδεια, μπορείτε αφού προσκομίσετε τις σχετικές νομικές διατάξεις να απαιτήσετε να λάβετε τα δεδομένα που προσφέρατε σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να απαιτήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλους αρμόδιους.

Δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με την πρόβλεψη περί «έννομου συμφέροντος» του Άρθρου 6 παρ. 1 υποσημείωση f) του ΓΚΠΔ: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς για λόγους που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, αρκεί η ένσταση να βασίζεται στη νομική πρόβλεψη περί «έννομου συμφέροντος». Στην περίπτωση που κάνετε χρήση του δικαιώματος ένστασης θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε να προσκομίσουμε – σύμφωνα με τις νομικές προβλέψεις – υποχρεωτικούς λόγους προστασίας για τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Για να κάνετε χρήση του δικαιώματος ένστασης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της παρ. 1.

Ένσταση στα cookies: Μπορείτε επίσης να αντικρούσετε τη χρήση cookies ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις πληροφορίες για τα cookies στην παρ. 5 σχετικά.

Ένσταση στην άδεια: Εάν μας έχετε προσκομίσει άδεια για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ από τότε και μετά. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη.

Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή: Έχετε επίσης το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή εάν θεωρείτε πως η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον δίκαιο. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια για τον τόπο ή την χώρα κατοικίας σας ή στην αρμόδια για εμάς υπηρεσία προστασίας δεδομένων.

Επικοινωνία μαζί μας: Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε χωρίς χρέωση μαζί μας εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματά σας ως ενδιαφερόμενος ή για τυχόν άδεια που μας έχετε δώσει. Παρακαλούμε να απευθυνθείτε σχετικά με την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας στο datenschutz@daad.de ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παρ. 1. Σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την επαρκή ταυτοποίησή σας.

10. Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στοιχεία υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Dr. Gregor Scheja
Scheja & Partners GmbH & Co. KG
Adenauerallee 136
53113 Bonn
Τηλέφωνο: +49 228 227226-0
Φαξ: +49 228 227226-26
www.scheja-partner.de

Επικοινωνία μέσω του συνδέσμου https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

11. Ισχύς

Ισχύει η τελευταία έκδοση της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Τελευταία ενημέρωση: 25/05/2018

Διαφημίσεις γερμανικών πανεπιστημίων

Food System Sciences (M.Sc.)

Your master’s degree for a better world! Be a part of our international master’s programme at the Faculty of Life Sciences: Food, Nutrition and Health and apply now!

Περισσότερα

Find Your Bachelor’s Program at TUM Campus Heilbronn

Students at TUM Campus Heilbronn receive a high-quality education at the renowned TUM University of Excellence and extensive support services for their studies.

Περισσότερα

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

Περισσότερα

Elite Master’s Program ASC

Elite M.Sc. ‘Advanced Signal Processing and Communications Engineering (ASC)’: In this research-oriented program, the focus is on individualized student support.

Περισσότερα

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Περισσότερα

Battery Materials and Technology (M.Sc.)

Access to sustainable and renewable energy is one of the great challenges of the 21st century. That’s why electrochemical energy storage, esp. batteries are an essential tool for the future.

Περισσότερα

Building Sustainability (MBA)

Unlock new possibilities in sustainable urban development, with our MBA in Building Sustainability. Take the first step towards a rewarding and impactful academic journey and join us now in shaping ur...

Περισσότερα

University of Tübingen: Summer School on European History and Challeng...

Study in English, make friends & learn German at one of Europe’s best universities - experience Europe up close on two different Study Tracks.

Περισσότερα

Transform tomorrow: Advance your tech skills for a sustainable world

Study in the center of Germany: Bachelor and master programs designed for real-world impact.

Περισσότερα
1/9

Επικοινωνία

 • DAAD Ελλάδος

  Ομήρου 14-16 10672 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-36 08 171
  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info.athendaad.de
Στιγμιότυπο του χάρτη με σημειωμένη την τοποθεσία της DAAD