Ένα καλό επίπεδο στη γερμανική γλώσσα θα σας βοηθήσει να νιώσετε πιο άνετα στη Γερμανία. Το επίπεδο πρέπει να επαρκεί ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε διαλέξεις και να συμμετέχετε στη συζήτηση σε ένα σεμινάριο.

Η γλώσσα διδασκαλίας στα γερμανικά πανεπιστήμια είναι τα γερμανικά. Όμως η γνώση της γερμανικής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο σε πολλά αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.

Εάν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε ένα γερμανόφωνο πρόγραμμα σπουδών, θα χρειαστεί να αποδείξετε ότι κατέχετε την γερμανική γλώσσα και να προσκομίσετε (συνήθως κατά την εγγραφή και όχι κατά υποβολή της αίτησή σας) ένα από τα εξής αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

Η εξέταση TestDaF είναι ένα κεντρικό, τυποποιημένο τεστ που απαιτείται για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση στη Γερμανία και προσφέρει σε αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εξέταση στην χώρα προέλευσή τους. Στην Ελλάδα διεξάγεται συνήθως έξι φορές το χρόνο στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν το βαθμό 4 («TestDaF – Niveaustufe 4») σε κάθε μία από τις τέσσερις εξεταστικές ενότητες για να αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική επάρκεια για σπουδές στη Γερμανία. Ωστόσο, το τι βαθμός θα απαιτηθεί εξαρτάται από το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών που σας ενδιαφέρει. Μερικές σχολές απαιτούν ένα χαμηλότερο επίπεδο γλωσσικών αποτελεσμάτων και κάποιες άλλες ένα υψηλότερο. Το τι ισχύει στην κάθε περίπτωση θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του κάθε πανεπιστημίου και συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών.

DSH (συμπληρωματική εξέταση γερμανικών στα πανεπιστήμια)

Η εξέταση DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber / Εξέταση γερμανικών για την εισαγωγή αλλοδαπών υποψηφίων σε γερμανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) διεξάγεται από τα ίδια τα πανεπιστήμια, συνήθως από τα κέντρα γλωσσομάθειας. Η συχνότητα (συνήθως τουλάχιστον δυο φορές ανά έτος) και οι προϋποθέσεις συμμετοχής διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση, να έχετε υπόψη σας ότι στα περισσότερα πανεπιστήμια έχετε δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την εξέταση εφόσον έχει ήδη εγκριθεί η αίτησή σας και παραμένει σε εκκρεμότητα η γλωσσική επάρκεια. Τα πανεπιστήμια προσφέρουν συνήθως εντατικά μαθήματα προετοιμασίας (3-4 εβδομάδων) σε υποψήφιους που αποδεικνύουν ότι έχουν ένα καλό επίπεδο (C1) στη γλώσσα. Συμπληρώνοντας την αίτησή σας για τα πανεπιστήμια έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε ότι επιθυμείτε να ακολουθήσετε τμήμα προετοιμασίας και να συμμετάσχετε στην εξέταση DSH.

C2 (Goethe-Zertifikat)

To Goethe-Zertifikat C2 αντικαθιστά τις τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS). Οι κάτοχοι των παλιότερων πιστοποιητικών ΖΟP, KDS και GDS πληρούν τις προϋποθέσεις γλωσσικής επάρκειας.

Telc C1 Hochschule

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη εξέταση μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών

Στα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών η διδασκαλία γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στα αγγλικά. Για τα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών απαιτούνται συνήθως τα πιστοποιητικά TOEFL ή IELTS.

Μέσω της ιστοσελίδας International Degree Programmes της DAAD μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.

Δεν προσφέρονται αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών στην Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία και Νομική.

Ανάλογα με το πανεπιστήμιο στο οποίο θα υποβάλετε αίτηση, ποικίλουν οι δυνατότητες εκμάθησης γλώσσας καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο που πρέπει να έχει εξασφαλίσει ο ενδιαφερόμενος για να μπορέσει να συμμετάσχει σε τμήματα προετοιμασίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου στο οποίο θέλετε να φοιτήσετε ώστε να λάβετε την αντίστοιχη πληροφόρηση.