Γλωσσική επάρκεια για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία

© DAAD/Henning Ross

Ένα καλό επίπεδο στη γερμανική γλώσσα θα σας βοηθήσει να νιώσετε πιο άνετα στη Γερμανία. Το επίπεδο πρέπει να επαρκεί ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε διαλέξεις και να συμμετέχετε στη συζήτηση σε ένα σεμινάριο.

Η γλώσσα διδασκαλίας στα γερμανικά πανεπιστήμια είναι τα γερμανικά. Όμως η γνώση της γερμανικής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο σε πολλά αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.

Εάν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε ένα γερμανόφωνο πρόγραμμα σπουδών, θα χρειαστεί να αποδείξετε ότι κατέχετε την γερμανική γλώσσα και να προσκομίσετε (συνήθως κατά την εγγραφή και όχι κατά υποβολή της αίτησή σας) ένα από τα εξής αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

Η εξέταση TestDaF είναι ένα κεντρικό, τυποποιημένο τεστ που απαιτείται για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση στη Γερμανία και προσφέρει σε αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εξέταση στην χώρα προέλευσή τους. Στην Ελλάδα διεξάγεται συνήθως έξι φορές το χρόνο στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν το βαθμό 4 («TestDaF – Niveaustufe 4») σε κάθε μία από τις τέσσερις εξεταστικές ενότητες για να αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική επάρκεια για σπουδές στη Γερμανία. Ωστόσο, το τι βαθμός θα απαιτηθεί εξαρτάται από το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών που σας ενδιαφέρει. Μερικές σχολές απαιτούν ένα χαμηλότερο επίπεδο γλωσσικών αποτελεσμάτων και κάποιες άλλες ένα υψηλότερο. Το τι ισχύει στην κάθε περίπτωση θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του κάθε πανεπιστημίου και συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών.

Η εξέταση DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber / Εξέταση γερμανικών για την εισαγωγή αλλοδαπών υποψηφίων σε γερμανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) διεξάγεται από τα ίδια τα πανεπιστήμια, συνήθως από τα κέντρα γλωσσομάθειας. Η συχνότητα (συνήθως τουλάχιστον δυο φορές ανά έτος) και οι προϋποθέσεις συμμετοχής διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση, να έχετε υπόψη σας ότι στα περισσότερα πανεπιστήμια έχετε δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την εξέταση εφόσον έχει ήδη εγκριθεί η αίτησή σας και παραμένει σε εκκρεμότητα η γλωσσική επάρκεια. Τα πανεπιστήμια προσφέρουν συνήθως εντατικά μαθήματα προετοιμασίας (3-4 εβδομάδων) σε υποψήφιους που αποδεικνύουν ότι έχουν ένα καλό επίπεδο (C1) στη γλώσσα. Συμπληρώνοντας την αίτησή σας για τα πανεπιστήμια έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε ότι επιθυμείτε να ακολουθήσετε τμήμα προετοιμασίας και να συμμετάσχετε στην εξέταση DSH.

To Goethe-Zertifikat C2 αντικαθιστά τις τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS). Οι κάτοχοι των παλιότερων πιστοποιητικών ΖΟP, KDS και GDS πληρούν τις προϋποθέσεις γλωσσικής επάρκειας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη εξέταση μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Στα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών η διδασκαλία γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στα αγγλικά. Για τα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών απαιτούνται συνήθως τα πιστοποιητικά TOEFL ή IELTS.

Μέσω της ιστοσελίδας International Degree Programmes της DAAD μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.

Δεν προσφέρονται αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών στην Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία και Νομική.

Ανάλογα με το πανεπιστήμιο στο οποίο θα υποβάλετε αίτηση, ποικίλουν οι δυνατότητες εκμάθησης γλώσσας καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο που πρέπει να έχει εξασφαλίσει ο ενδιαφερόμενος για να μπορέσει να συμμετάσχει σε τμήματα προετοιμασίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου στο οποίο θέλετε να φοιτήσετε ώστε να λάβετε την αντίστοιχη πληροφόρηση.

Διαφημίσεις γερμανικών πανεπιστημίων

Apply now for the Master’s program in European and International Law a...

Excellence in European and International Law. Students from more than 30 nations. Internationally renowned lecturers. Meet the world at the Europa-Institut! Apply now!

Περισσότερα

The Esslingen MBA: Your Key to Success

Join our international master’s programmes for STEM graduates. Hands-on learning, innovative case studies and company visits make our programmes competitive and career-building.

Περισσότερα

Boost your career with the International Master‘s in Project Managemen...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Περισσότερα

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Περισσότερα

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Περισσότερα

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Περισσότερα

TU Berlin’s new podcast: Should I stay or should I go?

In the podcast “Should I stay or should I go?”, three alums of TU Berlin speak about their reasons for staying in Germany or returning home after graduation.

Περισσότερα
1/7

Επικοινωνία

  • DAAD Ελλάδα

    Ομήρου 14-16 10672 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-36 08 171 (Καθημερινά 9-11, Τρίτη & Πέμπτη επίσης 13-15); Προσωπική Ενημέρωση κάθε Τετάρτη 9-12 και 13-15 στο Goethe Institut Athen