Η DAAD

Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.
© DAAD/Pankau

Μία σύντομη ματιά στην ιστορία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών αποδεικνύει γρήγορα ότι η DAAD συνδέει τους ανθρώπους με την επιστήμη. Η Υπηρεσία ιδρύθηκε το 1925 με πρωτοβουλία ενός και μοναδικού φοιτητή και σήμερα ανήκει στους σημαντικότερους φορείς χορήγησης υποτροφιών για τη διεθνή ανταλλαγή φοιτητών και επιστημόνων.

Από την ίδρυσή της, η DAAD έχει στηρίξει περίπου δύο εκατομμύρια φοιτητές και ερευνητές από τη Γερμανία και το εξωτερικό. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό φορέα και αντιπροσωπεύει τα γερμανικά πανεπιστήμια καθώς και τους φοιτητικούς συλλόγους. Εκτός της χορήγησης υποτροφιών, η DAAD προωθεί τη διεθνοποίηση των γερμανικών πανεπιστημίων, ενισχύει τη γερμανική γλώσσα και τις γερμανικές σπουδές στο εξωτερικό, συμβάλλει στη δημιουργία και την προώθηση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αναπτυσσόμενες χώρες και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο σε θέματα εκπαιδευτικής, εξωπανεπιστημιακής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Τα κονδύλια της DAAD προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό διαφόρων γερμανικών υπουργείων, κυρίως του Υπουργείου Εξωτερικών, από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από επιχειρήσεις, οργανισμούς και κυβερνήσεις του εξωτερικού.

Η DAAD παγκόσμια

Η παρουσία της DAAD στη Γερμανία αποτελείται από την έδρα της Υπηρεσίας στη Βόννη και από ένα επιπλέον γραφείο στο Βερολίνο, το οποίο είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνο για το διακεκριμένο Πρόγραμμα Υποτροφιών της DAAD για Καλλιτέχνες (Berliner Künstlerprogramm). Εκτός Γερμανίας, η DAAD διαθέτει ενημερωτικά κέντρα (Information Centers) και εξωτερικά γραφεία (Außenstellen) σε περισσότερες από 60 χώρες, διατηρώντας στενές επαφές με την εκάστοτε χώρα και προσφέροντας ενημέρωση για σπουδές και υποτροφίες σε ενδιαφερόμενους.

Υποτροφίες για τους καλύτερους

Έχοντας ήδη προωθήσει εξαιρετικούς φοιτητές και επιστήμονες, η DAAD έχει ως στόχο να συνεχίζει να στηρίζει το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό και τα ηγετικά στελέχη του μέλλοντος με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο. Επιδιώκει επίσης να δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να στηρίξει τη δικτύωση των νυν και πρώην υποτρόφων της σε επαγγελματικό και πολιτισμικό επίπεδο.

Διεθνής προσανατολισμός

Η DAAD θα διαμορφώσει τα προγράμματά της με τέτοιο τρόπο ώστε τα πανεπιστήμια να μπορούν να ωφεληθούν από αυτά στα πλαίσια των στρατηγικών διεθνοποίησής τους. Για να συνεχίσει η Γερμανία να είναι ένας από τους κυριότερους προορισμούς για διεθνείς φοιτητές, ο αριθμός τους πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 350.000 μέχρι το 2020. Παράλληλα, πρέπει να διατηρήσουν τα ίδια επίπεδα επιτυχίας στη φοίτησή τους όπως οι Γερμανοί φοιτητές ενώ, μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ένας στους δύο απόφοιτους πρέπει να έχει αποκτήσει εμπειρία στο εξωτερικό. Όσον αφορά στη γερμανική γλώσσα, η DAAD συνεχίζει να την προωθεί ως ισχυρή επιστημονική γλώσσα και ταυτόχρονα μάχεται υπέρ της πολυγλωσσίας. Τέλος, η DAAD συμμετέχει ως φορέας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τοπίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας.

Επιστημονικές συνεργασίες

Η δράση της DAAD βασίζεται σε ολοκληρωμένες και πολύπλευρες γνώσεις για τις δομές της πανεπιστημιακής συνεργασίας καθώς και των επιστημονικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, στις οποίες συμβάλλει η επαγγελματική εμπειρία του προσωπικού της καθώς και το διεθνές δίκτυο των γραφείων, ενημερωτικών κέντρων και λεκτόρων της. Οι γνώσεις αυτές επικαιροποιούνται συνεχώς και χρησιμοποιούνται από πληθώρα φορέων προς λήψη των στρατηγικών τους αποφάσεων. Έτσι, η DAAD ισχυροποιεί τη θέση της ως καταλύτης για τη διεθνοποίηση των επιστημονικών δομών.

Διαφημίσεις γερμανικών πανεπιστημίων

English-Taught B.Eng. Industrial Engineering with Work-Integrated Opti...

Are you fascinated by “technology made in Germany“? Would you like to study and put your newly acquired knowledge to practice by working in a company?

Περισσότερα

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

Περισσότερα

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Περισσότερα

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Περισσότερα

Apply to the TUM Global Postdoc Fellowship at Technical University of ...

The TUM Global Postdoc Fellowship is a funding opportunity for external postdoctoral scientists who are currently residing abroad and would like to start their research at TUM. For 24 months, we will ...

Περισσότερα

Transform tomorrow: Advance your tech skills for a sustainable world

Study in the center of Germany: Bachelor and master programs designed for real-world impact.

Περισσότερα

Apply now for the Master’s program in European and International Law (...

Boost your career now and study European & International Law together with students from more than 30 countries.

Περισσότερα

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Περισσότερα

Food System Sciences (M.Sc.)

Your master’s degree for a better world! Be a part of our international master’s programme at the Faculty of Life Sciences: Food, Nutrition and Health and apply now!

Περισσότερα

Discover the top-ranked International Master & PhD Programs at RPTU Un...

21 International Master & PhD Programs at RPTU University of Kaiserslautern-Landau Application Deadline: Apr 30 & Oct 31 More information: https://rptu.de/international/home

Περισσότερα

„Advanced Quantum Physics“ International Master’s program at RPTU in K...

Discover modern science on atomic & sub-atomic scales at one of the leading German research departments and learn from award-winning teachers. https://physik.rptu.de/quantum-master

Περισσότερα

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Περισσότερα
1/12

Επικοινωνία

  • DAAD Ελλάδος

    Ομήρου 14-16 10672 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-36 08 171
    Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info.athendaad.de