Η DAAD διαθέτει κάθε χρόνο σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο περισσότερους από 500 καθηγητές στα τμήματα Γερμανικής Φιλολογίας / Γερμανικών ως ξένη γλώσσα, ενώ σε ορισμένες χώρες και σε άλλους κλάδους, όπως Νομική, Οικονομικά, Ιστορία κτλ.

Στην Ελλάδα διδάσκουν δύο λέκτορες της DAAD στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ένας καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η δυνατότητα αποστολής όλων αυτών των καθηγητών γίνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας.

Λέκτορες της DAAD σε Ελλάδα και Κύπρο

Cornelia Böhm
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
E-Mail: corneliadel.auth.gr

Ενημέρωση για σπουδές στη Γερμανία στο ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης κάθε Τετάρτη, 16.15 – 18.00

Florian Grote
DAAD Language Assistant
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
E-Mail: sgrotefdel.auth.gr

Λέκτορες της DAAD στην Κύπρο

Dr. Ina Sammler
από 03/09/2018
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Γαλλικὠν Σπουδὠν και Σύγχρονων Γλωσσὠν
Τηλ.: +357-2289-4386
E-Mail: sammler.inaucy.ac.cy