Η DAAD διαθέτει κάθε χρόνο σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο περισσότερους από 500 καθηγητές στα τμήματα Γερμανικής Φιλολογίας / Γερμανικών ως ξένη γλώσσα, ενώ σε ορισμένες χώρες και σε άλλους κλάδους, όπως Νομική, Οικονομικά, Ιστορία κτλ.

Στην Ελλάδα διδάσκουν δύο λέκτορες της DAAD στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ένας καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η δυνατότητα αποστολής όλων αυτών των καθηγητών γίνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας.

Λέκτορες της DAAD σε Ελλάδα και Κύπρο

Cornelia Böhm
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης –
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
E-Mail: corneliadel.auth.gr

Ενημέρωση για σπουδές στη Γερμανία στην βιβλιοθήκη του ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης:

09.03.2022
23.03.2022
06.04.2022
04.05.2022
18.05.2022
01.06.2022
15.06.2022
29.06.2022
από της 16:15 εώς τις 17:30.

Ενημέρωση για σπουδές στη Γερμανία στην καινούργια πτέρυγα  του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου:
17.03.2022
31.03.2022
14.04.2022
12.05.2022
26.05.2022
από της 15:00 εώς τις 16:00.

Florian Grote
DAAD Language Assistant
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
E-Mail: sgrotefdel.auth.gr

Λέκτορες της DAAD στην Κύπρο

Dr. Ina Sammler
από 03/09/2018
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Γαλλικὠν Σπουδὠν και Σύγχρονων Γλωσσὠν
Τηλ.: +357-2289-4386
E-Mail: sammler.inaucy.ac.cy