Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών ιδρύθηκε το 1925 και διατηρεί παρουσία στην Ελλάδα από το 2004. Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το προφίλ και τους στόχους της καθώς και νέα, προσεχείς εκδηλώσεις, ενημερωτικό υλικό και τρόπους επικοινωνίας.