Inhalt

Πανεπιστημιακό τοπίο και συμβουλές για σύναψη συνεργασίας

Studierende auf dem Gang einer Hochschule.
© DAAD/Himsel/Ausserhofer

Οι συμφωνίες συνεργασίας των γερμανικών πανεπιστημίων με πανεπιστήμια άλλων χωρών προωθούν την ακαδημαϊκή ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών καθώς και τη διεξαγωγή κοινών επιστημονικών προγραμμάτων. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο σύναψης νέων συνεργασιών στους εκάστοτε επιστημονικούς κλάδους.

Τα γερμανικά πανεπιστήμια συνάπτουν πολλές συνεργασίες με πανεπιστήμια άλλων χωρών. Αυτές οι συμφωνίες προωθούν την ακαδημαϊκή ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών καθώς και τη διεξαγωγή κοινών επιστημονικών προγραμμάτων. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο σύναψης νέων συνεργασιών στους εκάστοτε επιστημονικούς κλάδους.

Τα γερμανικά πανεπιστήμια: ισχυροί εταίροι

Η Γερμανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους πόλους έλξης για φοιτητές στον κόσμο. Τα πανεπιστήμιά της αποτελούν σημαντικούς εταίρους για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως λόγω της μακράς παράδοσης, καινοτομίας και διεθνούς προσανατολισμού τους.

Το γερμανικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά πολύπλευρο. Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε τρία είδη: τα πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και τα ιδρύματα τέχνης και μουσικής. Τα περισσότερα από αυτά τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρηματοδοτούνται με κρατικά κονδύλια και τελούν υπό την εποπτεία των κρατιδίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πύλη hochschulkompass.de (μόνο στα αγγλικά).

Βήματα για τη σύναψη συνεργασίας με γερμανικά πανεπιστήμια

Βήμα 1: Προσδιορισμός των στόχων της συνεργασίας από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού

Στην αρχή της συνεργασίας θα πρέπει να προσδιοριστούν οι στόχοι που πρόκειται να επιτευχθούν μέσω αυτής, μεταξύ άλλων:

 • Τα τμήματα που θα συμμετέχουν στη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά πεδία ενδιαφέροντος μεταξύ του πανεπιστημίου της Γερμανίας και του εξωτερικού.
 • Το ακαδημαϊκό επίπεδο (όσον αφορά φοιτητές, έρευνα ή/και διδασκαλία).
 • Τους στόχους που θα επιτευχθούν, όπως π.χ. την αύξηση του αριθμού των φοιτητών/Γερμανών ερευνητών στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή αντίστροφα, την επέκταση του προγράμματος σπουδών μέσω της χρήσης μίας διαδικτυακής πλατφόρμας του γερμανικού πανεπιστημίου, κοινά ερευνητικά προγράμματα κλπ.
 • Τις υπάρχουσες υποδομές στις οποίες βασίζεται η επικοινωνία με το εκάστοτε πανεπιστήμιο, όπως π.χ. παλαιότερες συνεργασίες, επισκέψεις ή παραμονές φοιτητών/ερευνητών/καθηγητών.
 • Το χρονικό πλαίσιο της συνεργασίας.

Τέλος, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν οι στόχοι της συνεργασίας με κάθε πανεπιστήμιο ώστε το σχέδιο της συνεργασίας να μπορεί να παρουσιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Βήμα 2: Προσδιορισμός πιθανών εταίρων στη Γερμανία

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αναζήτησης του κατάλληλου εταίρου για συνεργασία. Μπορείτε για παράδειγμα να αναζητήσετε δημοσιεύσεις Γερμανών ερευνητών σε επιστημονικά περιοδικά ή εφημερίδες του κλάδου σας ώστε να έρθετε σε επαφή με αυτούς. Μπορείτε επίσης να βρείτε πρώην υπότροφους της DAAD ή αποφοίτους γερμανικών πανεπιστημίων στο ίδρυμά σας και να τους ρωτήσετε εάν έχουν επαφές με ακαδημαϊκούς στη Γερμανία.

Μπορείτε επιπλέον να ανατρέξετε σε μία από τις παρακάτω μηχανές αναζήτησης:

 • Hochschulkompass (μόνο στα αγγλικά): Πληροφορίες και σύνδεσμοι για όλα τα κρατικά ή κρατικώς αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με προγράμματα σπουδών, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες.
 • Research Explorer (μόνο στα αγγλικά): Ερευνητικός κατάλογος του Γερμανικού Ιδρύματος Ερευνών (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) και της DAAD σε συνεργασία με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των γερμανικών πανεπιστημίων (Hochschulrektorenkonferenz – HRK), με περισσότερα από 23.000 γερμανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξωπανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα.
 • Study in Germany (μόνο στα αγγλικά): Πύλη της DAAD και του γερμανικού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF) που απευθύνεται σε φοιτητές από το εξωτερικό με πληροφορίες για σπουδές στη Γερμανία.
 • Research in Germany: Πληροφορίες για την προώθηση καινοτομίας και έρευνας στη Γερμανία καθώς και για το γερμανικό ερευνητικό πεδίο και για δυνατότητες χρηματοδότησης έρευνας.

Βήμα 3: Σύναψη επαφής με γερμανικά πανεπιστήμια

 1. Προσδιορισμός του αρμόδιου προσώπου στο Διεθνές Γραφείο του πανεπιστημίου (Akademisches Auslandsamt), ερευνητών/ακαδημαϊκών με τους οποίους επιθυμείτε συνεργασία ή με τον/ην Πρύτανη του τμήματος.
 2. Σχεδιασμός ενός μηνύματος στα αγγλικά ή γερμανικά, στο οποίο παρουσιάζετε το ίδρυμά σας, το ενδιαφέρον σας για μία πιθανή συνεργασία και το στόχο της συνεργασίας αυτής.
 3. Διατήρηση της επαφής με σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό της συνέχισης της συνεργασίας.

Αναζήτηση του κατάλληλου προγράμματος στήριξης

Η DAAD προσφέρει πολλές δυνατότητες με στόχο τη θέσπιση και τη στήριξη συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων της Γερμανίας και του εξωτερικού, τόσο σε ατομική όσο και σε θεσμική βάση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη βάση δεδομένων daad.de-Projektförderdatenbank (μόνο στα γερμανικά).

Διαφημίσεις γερμανικών πανεπιστημίων

International and English-taught master programs at Germany’s most bea...

Launch your career with a state-of the-art master’s degree from one of the world’s best young universities. https://www.uni-passau.de/en/study/

Περισσότερα

Management in Nonprofit-Organisations (M.A.) Master of Arts

For the society of tomorrow: become an expert in nonprofit management.

Περισσότερα

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from UniSC Australia and a Bloomb...

Περισσότερα

Be part of the transition to the future shape of energy

Join our English-taught Bachelor of Science in Energy Systems Engineering and Management!

Περισσότερα

Truly international – Study at ESB Business School!

Do you want to study in the heart of Germany, Europe’s strongest and most dynamic economy? Come to ESB Business School at Reutlingen University!

Περισσότερα
1/5

Επικοινωνία

 • DAAD Ελλάδος

  Ομήρου 14-16 10672 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-36 08 171
  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info.athendaad.de
Στιγμιότυπο του χάρτη με σημειωμένη την τοποθεσία της DAAD