Πανεπιστημιακές συνεργασίες

Die Außenfassade der Universität Karlsruhe.
© DAAD/Wenzel

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο στη Γερμανία όσο και παγκοσμίως, διατηρούν διεθνή δίκτυα επαφών με εταίρους. Μέσω των σχετικών της προγραμμάτων, η DAAD στηρίζει τα γερμανικά ιδρύματα στην επέκταση των δικτύων τους.

Studierende auf dem Gang einer Hochschule.

Πανεπιστημιακό τοπίο και συμβουλές για σύναψη συνεργασίας

Οι συμφωνίες συνεργασίας των γερμανικών πανεπιστημίων με πανεπιστήμια άλλων χωρών προωθούν την ακαδημαϊκή ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών καθώς και τη διεξαγωγή κοινών επιστημονικών προγραμμάτων. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο σύναψης νέων συνεργασιών στους εκάστοτε επιστημονικούς κλάδους.

Περισσότερα
Hochschulmitarbeitende sehen sich Förderprogramme auf dem Laptop an.

Προκηρύξεις προγραμμάτων συνεργασίας

Εδώ μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες για τις προκηρύξεις προγραμμάτων της DAAD για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερα στο auf daad.de (στα γερμανικά)