Υποτροφίες Έρευνας της DAAD 2023/24

Online Ενημέρωση

Υποτροφίες Έρευνας της DAAD 2023/24

από 23 Μαρτίου, 2023, 1:30 ΜΜ μέχρι 3:00 ΜΜ

Online

Διοργανωτής: DAAD Ελλάδος

 

© DAAD Ελλάδος© DAAD Ελλάδος

 

Την Πέμπτη, 23.03.2023, στις 13:30 θα πραγματοποιηθεί online ενημέρωση για τις Υποτροφίες Έρευνας της DAAD 2023/24.

Μπορείτε να δηλώσετε δωρεάν συμμετοχή στο info.athen@daad.de

Λάβετε μέρος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VjZmNjODItOGNhYS00YmEyLWE2YzgtMjFlNDM5MWE0ODE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230abdb70-b284-4830-8df7-daa5b0052ed2%22%2c%22Oid%22%3a%2266bdf188-602c-4a35-9b14-429897151cf5%22%7d 

Διαφημίσεις γερμανικών πανεπιστημίων

Study in English - Live in German(y)!

Upgrade your career with an English-taught MSc or MBA degree from Offenburg University! Your gateway to a qualified job in Germany and around the world!

Περισσότερα

Engineer Your Future for Success!

Fully English-Taught B.Sc. in Mechanical Engineering (International) in Germany’s Engineering Hub Karlsruhe.

Περισσότερα

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Περισσότερα

Technology Management - our English-language university MBA program

NIT Northern Institute of Technology Management, the Business School at the TUHH Hamburg University of Technology. Your chance to make two masters in one year.

Περισσότερα

The Esslingen MBA: Your Key to Success

Join our international master’s programmes for STEM graduates. Hands-on learning, innovative case studies and company visits make our programmes competitive and career-building.

Περισσότερα

Study in Berlin - MBA & International Master’s Programmes

Our internationally recognized MBA & Master’s programmes will provide you with the knowledge and tools to conduct business in the global market.

Περισσότερα
1/6

Επικοινωνία

  • DAAD Ελλάδος

    Ομήρου 14-16 10672 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-36 08 171 (Καθημερινά 9-11, Τρίτη & Πέμπτη επίσης 13-15); Προσωπική Ενημέρωση κάθε Τετάρτη 9-12 και 13-15 στο Goethe Institut Athen