Με τα σχετικά μας προγράμματα προσπαθούμε να στηρίξουμε πρώην υποτρόφους ακόμα και μετά το πέρας της υποτροφίας προσφέροντάς τους διάφορες ευκαιρίες στα πλαίσια του παγκόσμιου δικτύου πρώην υποτρόφων DAAD.

Επαναπροσκλήσεις

Εφόσον είχατε λάβει υποτροφία της DAAD άνω των 3 μηνών, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση «επαναπρόσκλησης» σε αναγνωρισμένο γερμανικό ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα.

Προθεσμίες

Για τη χορήγηση υποτροφιών οι αποφάσεις λαμβάνονται δυο φορές ανά έτος. Έξι μήνες πριν, καλείστε να υποβάλετε αίτηση. Οι επόμενες προθεσμίες είναι οι ακόλουθες:

  • 1 Μαρτίου (Νωρίτερη δυνατή έναρξη υποτροφίας: 1η Ιουλίου του ίδιου έτους)
  • 1 Οκτωβρίου (Νωρίτερη δυνατή έναρξη υποτροφίας: 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτος)

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις καθώς και την υποβολή αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ημερίδες-Συνέδρια

Όλοι οι υπότροφοι της DAAD οι οποίοι έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία για τουλάχιστον  έξι μήνες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για οικονομική επιχορήγηση μίας ημερίδας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας εάν επιθυμείτε να υποβάλετε σχετική αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της DAAD για πρώην υποτρόφους μπορείτε να βρείτε εδώ (στα γερμανικά).