Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας IKYDA 2024

Το ΙΚΥ και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, υλοποιούν από το έτος 2000 το πρόγραμμα ΙΚΥDA με στόχο την περαιτέρω προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Γερμανίας. Το πρόγραμμα αφορά σε ομάδες νέων, κυρίως επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα, οι οποίοι καλούνται να καταρτίσουν και να ολοκληρώσουν από κοινού ερευνητικά σχέδια με τους αντίστοιχους Γερμανούς εταίρους και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων.  Το ΙΚΥ επιχορηγεί τις  δαπάνες μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης στη Γερμανία των Ελλήνων συμμετεχόντων στα ερευνητικά σχέδια. Το  χρονικό διάστημα χρηματοδότησης ορίζεται σε ένα ή δύο συναπτά έτη.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (ΙΚΥ – DAAD) κάθε χώρας από τον επιστημονικό υπεύθυνο του σχεδίου. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού υπευθύνου με ανώτατο αριθμό τα έξι (6) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού υπευθύνου. Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ , ερευνητές ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων από την Ελλάδα ή τη Γερμανία.
Σύμφωνα με την σύμβαση IKY – DAAD, το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης πραγματοποιείται στην έδρα κάθε Εθνικού Φορέα και ολοκληρώνεται με επιλογή των ερευνητικών σχεδίων από  μικτή Ελληνο-γερμανική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/12/2023

Διαφημίσεις γερμανικών πανεπιστημίων

Bonn Graduate School of Economics (BGSE) - Combined M.Sc. Economic Res...

Are you ready to advance your career in economics? BGSE offers a dynamic doctoral program designed to drive you towards success. Call for Applications. Scholarships Available. Admission with bachelor’...

Περισσότερα

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & ...

Boost your career. Acquire a German Master’s degree in Data Science & Project Management. Join us at HTW Berlin – On Campus or Online!

Περισσότερα

English-taught Master Programmes in Green and Information Technologies

Study innovative, future- and practice-oriented engineering Master’s programmes in central Germany!

Περισσότερα
1/3

Επικοινωνία

  • DAAD Ελλάδος

    Ομήρου 14-16 10672 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-36 08 171 (Καθημερινά 9-11, Τρίτη & Πέμπτη επίσης 13-15); Προσωπική Ενημέρωση κάθε Τετάρτη 9-12 και 13-15 στο Goethe Institut Athen
    Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info.athen@daad.de