Τα αποτελέσματα των υποτροφιών των θερινών μαθημάτων ξένων γλωσσών θα ανακοινώθούν την άνοιξη από τα κεντρικά γραφεία της DAAD.