Από Μάρτιο στο Foyer του Goethe-Institut Athen, κάθε Τετάρτη 9 π.μ.- 12 π.μ. και 1 μ.μ. – 3 μ.μ. (δεν απαιτείται ραντεβού)