Από το μηνιαίο ενοίκιο μέχρι τα συγγράμματα, οι σπουδές συνεπάγονται έξοδα – και σ’ αυτό μπορεί να βοηθήσει μία υποτροφία. Οι φοιτητές από το εξωτερικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία σε πολλούς φορείς. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους διάφορους τύπους χρηματοδότησης των σπουδών σας καθώς και την κατάλληλη υποτροφία για εσάς στη μηχανή αναζήτησης της DAAD.