80 Υποτροφίες για την επιλογή σας

 • Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Fields of Fine Art, Design, Visual Communication and Film

  DAAD scholarships that allow students to continue their academic training with a postgraduate or continuing course of study in Germany

  Ιδιότητα:
  Graduates
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of Music

  DAAD scholarships that allow students to continue their academic training with a postgraduate or continuing course of study in Germany

  Ιδιότητα:
  Graduates
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of the Performing Arts

  DAAD scholarships that allow students to continue their academic training with a postgraduate or continuing course of study in Germany

  Ιδιότητα:
  Graduates
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Bilateral Exchange of Academics

  This programme promotes exchanges with scientists and academics from partner countries to improve international relations and bilateral research cooperations.

  Ιδιότητα:
  Postdoctoral researchers
  Faculty
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • DLR-DAAD Research Fellowship Programme

  This programme is implemented by the 'German Aerospace Center' (DLR) and the German Academic Exchange Service (DAAD). DLR is Germany´s national research center for aeronautics and space.

  Ιδιότητα:
  Postdoctoral researchers
  Doctoral candidates/PhD students
  Graduates
  Faculty
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα