85 Υποτροφίες για την επιλογή σας

 • Re-invitation Programme for Former Scholarship Holders

  DAAD scholarships for former scholarship holders wishing to carry out research or work projects and maintain their academic contacts in Germany.

  Ιδιότητα:
  Postdoctoral researchers
  Graduates
  Faculty
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Research Grants - Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees / Cotutelle

  DAAD grants for doctoral candidates and young scientists and academics whose doctoral degrees are supervised both by a university teacher at the home university and an academic adviser at the host institute in Germany

  Ιδιότητα:
  Graduates
  Doctoral candidates/PhD students
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Research Grants – One-Year Grants for Doctoral Candidates

  DAAD grants for doctoral candidates and young scientists and academics wishing to carry out research and continue their education in Germany.

  Ιδιότητα:
  Graduates
  Doctoral candidates/PhD students
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Research Grants – Short-Term Grants

  DAAD grants for doctoral candidates and young scientists and academics wishing to carry out research and continue their education in Germany for up to 6 months.

  Ιδιότητα:
  Postdoctoral researchers
  Graduates
  Doctoral candidates/PhD students
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Research Stays for University Academics and Scientists

  DAAD grants for scientists and academics who wish to carry out research and continue their education at the request of a scientific host in Germany.

  Ιδιότητα:
  Postdoctoral researchers
  Graduates
  Doctoral candidates/PhD students
  Faculty
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα