85 Υποτροφίες για την επιλογή σας

 • Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of the Performing Arts

  DAAD scholarships that allow students to continue their academic training with a postgraduate or continuing course of study in Germany

  Ιδιότητα:
  Graduates
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Bilateral Exchange of Academics

  This programme promotes exchanges with scientists and academics from partner countries to improve international relations and bilateral research cooperations.

  Ιδιότητα:
  Postdoctoral researchers
  Faculty
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Re-invitation Programme for Former Scholarship Holders

  DAAD scholarships for former scholarship holders wishing to carry out research or work projects and maintain their academic contacts in Germany.

  Ιδιότητα:
  Postdoctoral researchers
  Graduates
  Faculty
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • DLR-DAAD Research Fellowship Programme

  This programme is implemented by the 'German Aerospace Center' (DLR) and the German Academic Exchange Service (DAAD). DLR is Germany´s national research center for aeronautics and space.

  Ιδιότητα:
  Postdoctoral researchers
  Doctoral candidates/PhD students
  Graduates
  Faculty
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Practical Traineeships for Foreign Students of Natural and Technical Sciences, Agriculture and Forestry (IAESTE)

  IAESTE arranges internships for international students of the natural sciences, engineering and agriculture and forestry

  Ιδιότητα:
  Undergraduates
  Graduates
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα