85 Υποτροφίες για την επιλογή σας

 • Study Scholarships - Master Studies for All Academic Disciplines

  DAAD scholarships for graduates with a first academic degree wishing to continue their academic training in Germany with a postgraduate course of study.

  Ιδιότητα:
  Graduates
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Research Grants – Short-Term Grants

  DAAD grants for doctoral candidates and young scientists and academics wishing to carry out research and continue their education in Germany for up to 6 months.

  Ιδιότητα:
  Postdoctoral researchers
  Graduates
  Doctoral candidates/PhD students
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Research Grants – One-Year Grants for Doctoral Candidates

  DAAD grants for doctoral candidates and young scientists and academics wishing to carry out research and continue their education in Germany.

  Ιδιότητα:
  Graduates
  Doctoral candidates/PhD students
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Research Grants - Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees / Cotutelle

  DAAD grants for doctoral candidates and young scientists and academics whose doctoral degrees are supervised both by a university teacher at the home university and an academic adviser at the host institute in Germany

  Ιδιότητα:
  Graduates
  Doctoral candidates/PhD students
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα
 • Graduate School Scholarship Programme (GSSP)

  DAAD grants for recent graduates who want to pursue their PhD in a structured graduate school in Germany.

  Ιδιότητα:
  Doctoral candidates/PhD students
  Κατεύθυνση:
  Μόνο συγκεκριμένα