Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 27 Νοεμβρίου, 2020, 1:00 ΜΜ μέχρι 5:00 ΜΜ

Online
Διοργανωτής: DAAD, Bundesministerium für Bildung und Forschung