Πληροφορίες για την εκδήλωση

από Νοέμβριος 27, 2020, 1:00 ΜΜ μέχρι 5:00 ΜΜ

Online
Διοργανωτής: DAAD, Bundesministerium für Bildung und Forschung