Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 25 Μαρτίου, 2020, 4:00 ΜΜ μέχρι 26 Μαρτίου, 2020, 7:00 ΜΜ

Online information session
Διοργανωτής: DAAD, Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας