Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 14 Οκτωβρίου, 2021, 9:00 ΠΜ μέχρι 1:00 ΜΜ

virtual
Διοργανωτής: German Academic Exchange Service (DAAD)

Virtual Career Fair with Universities of Applied Sciences (UAS)

Interested in applied research in Germany?
Join us at our virtual career fair with universities of applied sciences (UAS) on 14 October 2021, 9am-1pm (EDT).
Find out what makes the UAS so unique and what they have to offer for you!

For more details and to register, visit: www.research-in-germany.org/virtualfair_UAS