Πληροφορίες για την εκδήλωση

από Νοέμβριος 12, 2019, 10:30 ΠΜ μέχρι 11:30 ΠΜ

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διοργανωτής: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων