Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 12 Νοεμβρίου, 2019, 3:00 ΜΜ μέχρι 4:00 ΜΜ

Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Διοργανωτής: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων