Πληροφορίες για την εκδήλωση

από Νοέμβριος 26, 2020, 5:00 ΜΜ μέχρι 6:00 ΜΜ

Online
Διοργανωτής: PASCH Alumni

Βρείτε την παρουσίαση στον παρακάτω σύνδεσμο: PASCH Alumni 26-11-2020