Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 9 Νοεμβρίου, 2019, 12:00 ΜΜ μέχρι 2:00 ΜΜ

PHAOS, Σφακτηρίας 18
Διοργανωτής: Goethe-Institut Athen