Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 26 Φεβρουαρίου, 2020, 2:00 ΜΜ μέχρι 3:00 ΜΜ

Κολλέγιο Αθηνών
Διοργανωτής: Κολλέγιο Αθηνών