Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 4 Νοεμβρίου, 2019, 11:00 ΠΜ μέχρι 12:00 ΜΜ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διοργανωτής: Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ