Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 22 Φεβρουαρίου, 2022, 11:30 ΠΜ μέχρι 3:00 ΜΜ

Διαδικτυακά μέσω MS TEAMS
Διοργανωτής: Γραφείο Διανσύνδεσης, DAAD GREECE

Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης Ιωαννίνων Παν/μίου στις 22.02.2022

22Πρόγραμμα Εκδήλωσης ΜΤΧ UoI 2

Κατεβάστε την παρουσίαση εδώ: 2022 02 22 Μεταπτυχιακές Σπουδές Παν Ιωαννινων