Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 12 Νοεμβρίου, 2020, 10:00 ΠΜ μέχρι 3:30 ΜΜ

Διαδίκτυο
Διοργανωτής: Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση της εκδήλωσης: PPT Master-AUTH 12.11.20
Βίντεο των παρουσιάσεων: https://www.auth.gr/video
Ερωτήσεις που απαντήθηκαν μέσω Chat: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ_Chat_AUTh_12.11