Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 19 Οκτωβρίου, 2021, 3:00 ΜΜ μέχρι 4:00 ΜΜ

Online εκδήλωση
Διοργανωτής: DAAD Ελλάδα

OFFENBURG - University of Applied Sciences

Do you wish to learn more about studying in Offenburg?
Do you wish to meet representatives of a German
university online?

Visit our online session with Offenburg University of Applied Sciences and get first-hand information on its study programmes. Ask your questions concerning the university and its offers and getanswers directly.
The online session is conducted in English and is a unique opportunity to get valuable information and guidance. Please find more information on the presenting University and the programme under ‘Speaker Info’.
How to join the online session? A headset is needed. You can ask questions via chat. Prior online registration is mandatory to keep you up-to-date and to guide you to the respective online tool where the session will take place.
After registration, you will receive an e-mail with a link to join the session. Please register here.