Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 12 Ιανουαρίου, 2022, 11:00 ΠΜ μέχρι 6:00 ΜΜ

Online information day
Διοργανωτής: Justus-Liebig-Universität Giessen

On January 12th, 2022, the GCSC will host a Digital Information Day for all students interested in completing a PhD with an interdisciplinary focus on the Study of Culture.

The events of the Information Day cater especially to those who are planning to apply for one of the GCSC’s currently advertised scholarships and memberships or for one of the IPP’s memberships.
Εγγραφειτε εδώ!