Πληροφορίες για την εκδήλωση

20. Μάρτιος μέχρι 30. Απρίλιος 2020

Online information session
Διοργανωτής: DAAD, Bundesministerium für Bildung und Forschung

Register now for our free online course on how to apply for a PhD in Germany. You will learn more about how to write a good application, the characteristics of the German research landscape and many other useful topics.

Εγγραφή