Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 8 Νοεμβρίου, 2019, 6:00 ΜΜ μέχρι 9:00 ΜΜ

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος
Διοργανωτής: Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)