Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 10 Δεκεμβρίου, 2019, 10:30 ΠΜ μέχρι 11:30 ΠΜ

Κεντρικό Αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης, Κομοτηνή
Διοργανωτής: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης