Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 9 Δεκεμβρίου, 2019, 11:00 ΠΜ μέχρι 12:00 ΜΜ

Αμφιθέατρο Α4 (Πολιτικών Μηχανικών) στα Κιμμέρια
Διοργανωτής: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης