Πληροφορίες για την εκδήλωση

7. μέχρι9. Φεβρουάριος 2020

Λευκωσία, Κύπρος
Διοργανωτής: https://www.edufair-cyprus.eu/

Cyprus International «Education and Career» Exhibition

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.edufair-cyprus.eu/