Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 14 Δεκεμβρίου, 2019, 3:00 ΜΜ μέχρι 6:30 ΜΜ

Goethe-Zentrum Πάτρα, Τσαμαδού 29/Ρ. Φεραίου 167, Πάτρα
Διοργανωτής: Goethe-Zentrum Πάτρα