Πληροφορίες για την εκδήλωση

11. μέχρι19. Σεπτέμβριος 2021

DAAD GREECE: Hall 10 / booth 25-02 (German Pavillon)
Διοργανωτής: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

DAAD GREECE goes TIF 2021

Η DAAD Ελλάδα σας εύχεται καλό καλοκαίρι &
ραντεβού το Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη!

Hall 10 / booth 25-02 (German Pavillon)