Η Ετήσια Έκθεση 2020 της DAAD δείχνει τον αντίκτυπο που είχαν οι νέες προκλήσεις της πανδημίας στις διεθνείς ανταλλαγές και πώς η DAAD μπόρεσε να τις αντιμετωπίσει!

Μπορείτε να την διαβάσετε στα γερμανικά εδώ.