Το Newsletter μας για τον Μάιο του 2020 έφτασε!

Μπορείτε να το δείτε εδώ στα ελληνικά και εδώ στα γερμανικά.

Καλή ανάγνωση!