Το Newsletter μας για τον Δεκέμβριο 2019 έφτασε!

Μπορείτε να το δείτε εδώ στα ελληνικά και εδώ στα γερμανικά.

Καλή ανάγνωση!