Σπουδές στη Γερμανία

Home

Σπουδές Νομικής

Οι σπουδές Νομικής διαρκούν κατά κανόνα 9 εξάμηνα και χωρίζονται σε βασικό κύκλο σπουδών (Grundstudium) και σε κύκλο κατεύθυνσης (Hauptstudium). Στον βασικό κύκλο σπουδών, ο οποίος διαρκεί συνήθως 4 εξάμηνα, διδάσκονται οι βασικές αρχές των διαφόρων κλάδων του δικαίου, ενώ στον κύκλο κατεύθυνσης ακολουθεί η εξειδίκευση που ο φοιτητής επιλέγει ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Οι τομείς εξειδίκευσης διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και θα μπορούσαν να αποτελέσουν κριτήριο επιλογής της Νομικής σχολής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι υποχρεωτική η ολοκλήρωση μιας τρίμηνης πρακτικής άσκησης, η οποία γίνεται μεταξύ των εξαμήνων.

Στον κύκλο κατεύθυνσης γίνονται δεκτοί μόνο εκείνοι οι φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον βασικό κύκλο σπουδών συμμετέχοντας σε υποχρεωτικές εξετάσεις και εργασίες. Ο αριθμός των εξετάσεων και εργασιών, που πρέπει να συμμετέχει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών ποικίλει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Στο Πρόγραμμα Σπουδών (Studienordnung), το οποίο είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες των σχολών, αναφέρονται αναλυτικά οι εξετάσεις καθώς και o αριθμός που δύναται να επαναλάβει κάποιος μία εξέταση για την απόκτηση του πτυχίου.

Ο κύκλος κατεύθυνσης ολοκληρώνεται με την 1. Juristische Prüfung (1η Νομική Εξέταση) που αντιστοιχεί σε πτυχίο Νομικής για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Η συγκεκριμένη εξέταση διεξάγεται κατά 30% με τη συμμετοχή του πανεπιστημίου και κατά 70% με τη συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης του εκάστοτε κρατιδίου και των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτή την εξέταση συνεπάγεται ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για να εργαστεί όμως κάποιος ως δικηγόρος στη Γερμανία είναι υποχρεωτική μία διετής άσκηση (Referendariat) και η συμμετοχή σε κρατικές εξετάσεις (2. Juristische Staatsprüfung) για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Volljurist). Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης των Νομικών διαρκεί στη Γερμανία το λιγότερο 13 εξάμηνα.

Όσοι ενδιαφέρονται για την άσκηση επαγγέλματος αποκλειστικά στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα μετά το πέρας της 1ης Νομικής Εξέτασης – και αφού εκπληρώσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αναγνώριση και ισοτιμία του πτυχίου τους μέσω Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. – να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και να δώσουν εξετάσεις στο δικηγορικό σύλλογο για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι αιτούντες οφείλουν να έχουν επιλέξει τη θεωρητική κατεύθυνση και να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας βασική προϋπόθεση είναι ο Μ.Ο. του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης των Πανελλαδικών εξετάσεων (πάνω από 10.000 μόρια) και όχι του Απολυτηρίου. Μόνο υποψήφιοι με πολύ καλές γνώσεις της Γερμανικής σε επίπεδο TestDaF 4, C2, DSH ή ΚΜΚ ΙΙ έχουν πιθανότητες να εξασφαλίσουν θέση σε μία από τις σχολές Νομικής. Για το αν πρέπει να προσκομίσετε το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας κατά την αίτησή σας ή κατά την εγγραφή σας, οφείλετε να ενημερωθείτε από το εκάστοτε πανεπιστήμιο της επιλογής σας.

Περισσότερα:

Παρουσίαση για τις σπουδές Νομικής στη Γερμανία

Γλωσσική επάρκεια για τις σπουδές στη Γερμανία

Μεταπτυχιακές σπουδές Νομικής στη Γερμανία