Σπουδές στη Γερμανία

Home

Σπουδές Ιατρικής

Η Ιατρική στη Γερμανία είναι εξαιρετικά περιζήτητος κλάδος σπουδών. Οι σχολές δέχονται περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με τις θέσεις που διαθέτουν και για τον λόγο αυτό υπόκεινται σε ειδικό κανονισμό για περιορισμό του αριθμού εισακτέων (Numerus Clausus) μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής. Ως πολίτες της Ε.Ε. οι αιτούντες από την Ελλάδα ανταγωνίζονται για τις θέσεις αυτές με τους Γερμανούς καθώς και με τους υπόλοιπους υποψήφιους από όλη την Ε.Ε.

Οι σπουδές Ιατρικής στη Γερμανία διαρκούν κατά κύριο λόγο 12-13 εξάμηνα και οδηγούν στα λεγόμενα Staatsexamen, δηλαδή κρατικές εξετάσεις.


Οι αιτήσεις για σχολές Ιατρικής υποβάλλονται μέσω της υπηρεσίας Hochschulstart. Μόνο υποψήφιοι φοιτητές με πολύ καλές επιδόσεις και επιπλέον πολύ καλές γνώσεις της Γερμανικής σε επίπεδο TestDaF 4, C2, DSH ή ΚΜΚ II έχουν πιθανότητες να εξασφαλίσουν θέση σε μια από τις σχολές Ιατρικής.

Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών στον κλάδο αυτό δεν υπάρχουν. 


Οι αιτούντες οφείλουν να έχουν επιλέξει τη θετική κατεύθυνση και να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας δεν υπολογίζεται ο βαθμός του απολυτηρίου, αλλά ο μέσος όρος που έχει επιτύχει ο υποψήφιος στις Πανελλαδικές εξετάσεις (μόρια).

Περισσότερα:

Παρουσίαση για τις σπουδές Ιατρικής στη Γερμανία

Βίντεο για το επάγγελμα του γιατρού στη Γερμανία

Γλωσσική επάρκεια για τις σπουδές στη Γερμανία

Λίστα με τις σχολές Ιατρικής σε πανεπιστήμια της Γερμανίας