Σπουδές στη Γερμανία

Home

Σπουδαστική βίζα για πολίτες εκτός ΕΕ

Έκδοση σπουδαστικής βίζας - Πληροφορίες για πολίτες εκτός ΕΕ που θέλουν να σπουδάσουν στη Γερμανία

Πολλοί είναι οι ενδιαφερόμενοι στην Ελλάδα που η χώρα καταγωγής τους δεν συγκαταλέγεται στα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Μολδαβία, Γεωργία κτλ.), έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο και σκοπεύουν να σπουδάσουν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά στη Γερμανία.

Τα γερμανικά πανεπιστήμια σε αυτή τη περίπτωση αποδέχονται ή όχι τους υποψήφιους φοιτητές με τα ίδια ακριβώς κριτήρια που θα αποδεχθούν ή θα απορρίψουν έναν Έλληνα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις με βαθμό πρόσβασης πάνω από 10,00 και να πληρούν τις γλωσσικές προϋποθέσεις ή για μεταπτυχιακές σπουδές αναλυτική βαθμολογία και πτυχίο.

Εκεί που υπάρχει σημαντική διαφορά είναι στην άδεια παραμονής και συγκεκριμένα στη σπουδαστική βίζα. Σε αυτή τη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει στη Γερμανική Πρεσβεία και να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

- έγκυρο διαβατήριο

- ελληνική άδεια παραμονής ή βεβαίωση ανανέωσης μεταφρασμένη στα γερμανικά

- βεβαίωση εισαγωγής σε πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή πρόσκληση για τις εισαγωγικές εξετάσεις

- ασφάλεια υγείας (τουλάχιστον τρίμηνη) και να ισχύει στην Ευρώπη

- πιστοποιητικό γνώσεων της γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β1 (τουλάχιστον)

- δύο αιτήσεις (συμπληρώνονται στα γερμανικά ή αγγλικά)

- δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου βιομετρικών προδιαγραφών

- τέλος, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση των σπουδών (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα, βιβλιάριο αποταμιευτικού λογαριασμού τραπέζης, υποτροφίες, κ.ο.κ)

Τα πιο πάνω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από δύο φωτοτυπίες το καθένα.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως μόνο στη Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Το κόστος ανέρχεται στα 60,- ευρώ και χρονική περίοδος που απαιτείται για τη χορήγηση της βίζας είναι τέσσερις με πέντε εβδομάδες. Ο υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του να έχει τα πρωτότυπα έγγραφα μαζί του.

Σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία χρηματοδότησης είναι σημαντικό να αναφερθούν τα ακόλουθα:

Η απόδειξη γίνεται με δύο τρόπους, είτε με άνοιγμα λογαριασμού (Sperrkonto) σε γερμανική τράπεζα και καταθέτοντας το ποσό των 8.040,- ευρώ (640,- ευρώ για 12 μήνες) είτε με ανάληψη όλων των υποχρεώσεων (Verpflichtungserklärung von Privatpersonen/Undertaking of individuals) από τρίτο άτομο που ζει στη Γερμανία.

Η Deutsche Bank διαθέτει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα και διαδικασίες για το άνοιγμα λογαριασμού για ξένους φοιτητές. Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/pk-konto-und-karte-internationale-studenten.html

Το κόστος ανοίγματος ενός τέτοιου λογαριασμού ανέρχεται στα 50,- ευρώ. Εφόσον και η αίτηση είναι πλήρης χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα η διεκπεραίωση του. Στη συνέχεια ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος όπως επίσης και η γερμανική πρεσβεία για την έκδοση σπουδαστικής βίζας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ ή να απευθυνθείτε στη Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα:

Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Καραολή & Δημητρίου 3
106 75 Κολωνάκι – Αθήνα

Τηλ.: 0030 / 210 - 72 85 111
Φαξ : 0030 / 210 - 72 85 335

Ώρες συναλλαγής με το κοινό:
Η Πρεσβεία δέχεται το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 12:00 ώρα

(Τα πιό πάνω στοιχεία συγκεντρώθηκαν τον Μάρτιο του 2016. Η υπηρεσία μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλαγές)