Σπουδές στη Γερμανία

Home

Πληροφορίες για Κύπριους

Πληροφορίες για υποψήφιους ώς το Χειμερινό Εξάμηνο 2017/2018

Σύμφωνα με την Μόνιμη Σύνοδος των Υπουργών Παιδείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Kultusministerkonferenz) η πρόσβαση στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στη Γερμανία με πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνεται μέχρι και το Χειμερινό Εξάμηνο 2017/2018 με τον ακόλουθο τρόπο:

Απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου και ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου τύπου καθώς και δημόσιων και ιδιωτικών και τεχνικών σχολών υποχρεούνται να υποβάλλουν μόνο το Απολυτήριο τους.

Πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html#land_gewaehlt
Πληροφορίες για υποψήφιους από το Εαρινό Εξάμηνο 2018

Σύμφωνα με την Μόνιμη Σύνοδος των Υπουργών Παιδείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Kultusministerkonferenz) η πρόσβαση στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στη Γερμανία με πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνεται από το Εαρινό Εξάμηνο 2018 με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου και ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου τύπου καθώς και δημόσιων και ιδιωτικών και τεχνικών σχολών υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με το Απολυτήριο και το Πιστοποιητικό Πρόσβασης με το Γενικό Βαθμό Κατάταξης. Πληροφορίες για τα προαπαιτούμενα εξεταζόμενα μαθήματα σε σχέση με τον κλάδο σπουδών, την ισχύ και τον ελάχιστο βαθμό θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html#land_gewaehlt

2. Οι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ιδίου ή άλλου τύπου έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση στη Γερμανία, είτε

α)  με τους όρους όπως περιγράφονται στη παράγραφο 1 ή

β) ανάλογα με τον προσανατολισμό του ιδιωτικού σχολείου (βρετανικό, αμερικάνικο, γαλλικό, αραβικό, ρώσικο σύστημα, κλπ) με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα στην χώρα από την οποία προέρχονται τα σχολεία αυτά. Τα πιστοποιητικά απόλυσης από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθορίζονται σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης στο ANABIN (http://anabin.kmk.org/anabin-datenbank.html) και με βάση τη χώρα προέλευσης. Για παράδειγμα:

  • Βρετανικό σύστημα: „GCE-Advanced Level“ και „GCE-Advanced Subsidiary Level“ σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της Μεγάλης Βρετανίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

  • ΗΠΑ-American High School Diploma (HSD), σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης των ΗΠΑ

  • International Baccalaureate Diploma

Για όλες τις πιο πάνω χώρες αλλά και για άλλες περισσότερες, μπορείτε να κάνετε την αναζήτησή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/schulabschluesse-mit-hochschulzugang.html#land_gewaehlt

Τέλος, για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στη Γερμανία δεν γίνεται αποδεκτός ο συνδυασμός πιστοποιητικών απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών χωρών.