Υποτροφίες

Home

Υποτροφίες για Φοιτητές

Μεταπτυχιακές σπουδές όλων των κλάδων

 • Απευθύνεται σε: απόφοιτους ή τελειόφοιτους φοιτητές  (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί)
 • Σκοπός: Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία
 • Χρονική διάρκεια: αρχικά για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης
 • Προϋποθέσεις: Μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας ή βασικού πτυχίου τουλάχιστον 7,0
 • Ποσό: 750 ευρώ μηνιαίως
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  20 Νοεμβρίου 2017

Προκήρυξη


Υποτροφία Θερινών Τμημάτων Γλώσσας

 • Απευθύνεται σε: Ενεργούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Σκοπός: Παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας/ σεμιναρίων γνωριμίας με την χώρα και τον πολιτισμό (Landeskunde)/ μαθήματα επιστημονικής ορολογίας
 • Χρονική διάρκεια: 3-4  εβδομάδες κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιος έως Οκτώβριο 2018)
 • Προϋποθέσεις: Γνώση της Γερμανικής σε επίπεδο Β1 έως C1
 • Ποσό: 850 ευρώ (μερική υποτροφία)
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  1 Δεκεμβρίου 2017
Προκήρυξη στα Αγγλικά
Προκήρυξη στα Γερμανικά

Μπορείτε να δείτε σχετική παρουσίαση εδώ

Ημερομηνίες εξέτασης OnDaF στην Αθήνα:

 • Δε 23.10.2017 στις 11:00
 • Δε 30.10.2017 στις 15:00
 • Δε 06.11.2017 στις 11:00
 • Τρι 28.11.2017 στις 14:30

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Goethe Institut (Αίθουσα 204) στην Αθήνα. Για τον κωδικό tan που απαιτείται κατά τη δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ημερομηνίες εξέτασης OnDaF στη Θεσσαλονίκη:

 • Τρ 31.10.2017 στις 11:00
 • Πα 10.11.2017 στις 16:00

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αίθουσα 103 στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής.

Δήλωση συμμετοχής: στο www.onset.de


Στοιχεία επικοινωνίας για την εξέταση στη Θεσσαλονίκη: Stefan Sadecki , sadecki@del.auth.gr

Στοιχεία επικοινωνίας για την εξέταση στην Κρήτη: Vrouvaki Anna, avrouvaki@isc.tuc.gr

Δείτε πληροφορίες για κάποια από τα πιο οικονομικά προγράμματα εδώ


Υποτροφία Εντατικών Τμημάτων Γλώσσας

 • Απευθύνεται σε: Ενεργούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες και επιστήμονες που απασχολούνται σε Ανώτατες Σχολές ή σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα
 • Σκοπός: Παρακολούθηση εντατικών τμημάτων γλώσσας σε κέντρα γλωσσομάθειας στη Γερμανία
 • Χρονική διάρκεια: 8 εβδομάδες  (μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2018)
 • Προϋποθέσεις: Γνώση της Γερμανικής σε επίπεδο Α1 έως Β1
 • Ποσό: 2.300 ευρώ
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη στα Αγγλικά 

Προκήρυξη στα Γερμανικά

Μπορείτε να δείτε σχετική παρουσίαση εδώ

Ημερομηνίες εξέτασης OnDaF στην Αθήνα:

 • Δε 23.10.2017 στις 11:00
 • Δε 30.10.2017 στις 15:00
 • Δε 06.11.2017 στις 11:00
 • Τρι 28.11.2017 στις 14:30

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Goethe Institut (Αίθουσα 204) στην Αθήνα. Για τον κωδικό tan που απαιτείται κατά τη δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δήλωση συμμετοχής: στο www.onset.de


Στοιχεία επικοινωνίας για την εξέταση στη Θεσσαλονίκη: Stefan Sadecki , sadecki@del.auth.gr

Στοιχεία επικοινωνίας για την εξέταση στην Κρήτη: Vrouvaki Anna, avrouvaki@isc.tuc.gr


Μεταπτυχιακές σπουδές Παραστατικών Τεχνών και Μουσικής

 • Απευθύνεται σε: απόφοιτους ή τελειόφοιτους φοιτητές  (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί)
 • Σκοπός: Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία
 • Χρονική διάρκεια: αρχικά για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης
 • Προϋποθέσεις: Φάκελος εργασιών
 • Ποσό: 750 ευρώ μηνιαίως
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2017

Παραστατικές τέχνες: Αίτηση στα Αγγλικά     Αίτηση στα Γερμανικά

Μουσική: Αίτηση στα Αγγλικά      Αίτηση στα Γερμανικά 


Μεταπτυχιακές σπουδές Καλών Τεχνών, Design/Οπτικής Επικοινωνίας και Κινηματογράφου

 • Απευθύνεται σε: απόφοιτους ή τελειόφοιτους φοιτητές  (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί)
 • Σκοπός: Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία
 • Χρονική διάρκεια: αρχικά για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης
 • Προϋποθέσεις: Φάκελος εργασιών
 • Ποσό: 750 ευρώ μηνιαίως
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Νοεμβρίου 2017

 Αίτηση στα Αγγλικά     Αίτηση στα Γερμανικά


Μεταπτυχιακές σπουδές Αρχιτεκτονικής

 • Απευθύνεται σε: απόφοιτους ή τελειόφοιτους φοιτητές  (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί)
 • Σκοπός: Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία
 • Χρονική διάρκεια: αρχικά για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης
 • Προϋποθέσεις: Φάκελος εργασιών
 • Ποσό: 750 ευρώ μηνιαίως
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2017

Αίτηση στα Αγγλικά     Αίτηση στα Γερμανικά


IASTE - Practical Traineeships for Foreign Students of Natural and Technical Sciences, Agriculture and Forestry

Πληροφορίες

HSK Liste