Έρευνα στη Γερμανία

Home

Ερευνητικό τοπίο

Στη συνέχεια θα βρείτε μια σύνοψη των διαφόρων ερευνητικών δυνατοτήτων στη Γερμανία, καθώς επίσης και χρήσιμες πληροφορίες για την επικοινωνία με τα διάφορα ερευνητικά ιδρύματα.

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών 

Η DFG είναι ένα αυτοδιοικούμενο ίδρυμα επιστημών με σκοπό την προώθηση της έρευνας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και  στους δημόσια χρηματοδοτούμενους ερευνητικούς φορείς της Γερμανίας. Υπηρετεί όλους τους κλάδους των επιστημών και επιχορηγεί οικονομικά ερευνητικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες.
Δείτε εδώ όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα της DFG   

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Alexander von Humboldt Stiftung (AvH)
Ίδρυμα Αλεξάντερ φον Χούμπολτ

Υποτροφίες έρευνας για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές (Postdoc) σπουδές.

Το Ίδρυμα Αλεξάντερ φον Χούμπολτ είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με σκοπό την προώθηση της διεθνής ερευνητικής συνεργασίας. Προσφέρει σε αλλοδαπούς/ες επιστήμονες με υψηλό επίπεδο προσόντων την δυνατότητα μακράς διαρκείας παραμονής στη Γερμανία για την πραγματοποίηση ερευνητικού έργου και υποστηρίζει τις επιστημονικές και πολιτιστικές επαφές που προκύπτουν από αυτό.

Δείτε εδώ όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα της Alexander von Humboldt Stiftung

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
Εταιρεία Μαξ Πλανκ

H Εταιρεία Μαξ Πλανκ είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός ερευνητικός φορέας, χρηματοδοτούμενος κυρίως από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.  Τα  82 ινστιτούτα που ανήκουν σ' αυτό διεξάγουν βασική έρευνα στους τομείς των φυσικών, βιολογικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, δίνοντας έμφαση στο κοινό όφελος και ασχολούνται κυρίως με νέες, ιδιαίτερα καινοτόμες ερευνητικές κατευθύνσεις. Η Εταιρεία Μαξ Πλανκ είναι ο μεγαλύτερος ερευνητικός φορέας στην Ευρώπη και έχει ισχυρή φήμη ως ένας από τους κορυφαίους του κόσμου. Οι Διεθνείς Ερευνητικές Σχολές Μαξ Πλανκ (International Max Planck Research Schools) σε στενή συνεργασία με πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού προσφέρουν θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες με υψηλό επίπεδο προσόντων. 

Δείτε εδώ όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα της Εταιρίας Μαξ Πλανκ και εδώ ένα βίντεο με οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διδακτορικό 

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Helmholtz-Gemeinschaft (HGF)
Εταιρία Χέλμχολτς

Η Εταιρία Χέλμχολτς συγκαταλέγεται, με τον υψηλό προϋπολογισμό της και τα 18 ερευνητικά της κέντρα, ως ένας από τους μεγαλύτερους επιστημονικούς φορείς της Γερμανίας. Οι 34.000 συνεργάτες/τριες της Εταιρίας Χέλμχολτς επιτυγχάνουν υψηλά επιστημονικά επιτεύγματα σε ερευνητικούς τομείς όπως ενέργεια, γη και περιβάλλον, υγεία, νέες τεχνολογίες, συγκοινωνίες και διάστημα.

Δείτε εδώ όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα της Helmholtz-Gemeinschaft

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)
Εταιρία Φράουνχοφερ

Υποτροφίες έρευνας για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικές σπουδές

Η Εταιρία Φράουνχοφερ διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα  σε άμεση σχέση με τον κλάδο των επιχειρήσεων και πάντα για το κοινό όφελος. Εταίροι στο έργο της Fraunhofer-Gesellschaft είναι η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και άλλοι δημόσιοι φορείς. Σ' ολόκληρη τη Γερμανία λειτουργούν σήμερα σχεδόν 80 ερευνητικά κέντρα σε περισσότερα από 40 σημεία. Οι στόχοι της Εταιρίας Φράουνχοφερ υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Leibniz Gemeinschaft
Εταιρία Λάιπνιτς

Η Επιστημονική Εταιρία Leibniz είναι ερευνητικός φορέας αποτελούμενος από 89 ανεξάρτητα ερευνητικά ιδρύματα σε όλη τη Γερμανία με ενδιαφέρον στις φυσικές επιστήμες, τη μηχανική, τις περιβαλλοντολογικές επιστήμες, τις επιχειρήσεις, το διάστημα, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές. Οι υπηρεσίες τους βασίζονται στην έρευνα. Τα Ινστιτούτα Leibniz απασχολούν 17.200 άτομα, εκ των οποίων 8.200 επιστήμονες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ινστιτούτου ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ.